სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
შტატგარეშე
ლელი მელაძე
ბიბლიოთეკარი (არასრული)
2-376-932

დაბადების თარიღი

11.09.1934

განათლება

  • 1952-1958 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „რომანულ-გერმანული ენები და ლიტერატურის“ ფაკულტეტი. ფრანგული ენის სპეციალისტი. (მაგისტრთან გათანაბრებული);

სამუშაო გამოცდილება

  • 1959 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;