სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
კონფერენცია WMESS 2017 (ჩეხეთი)

2016 წლის 11-15 სექტემბერს ქ.პრაღაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა) ჩატარდა “მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სიმპოზიუმი”.

 

სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მიხეილ ჩიხრაძე. მან წარმოადგინა ზეპირო მოხსენება “აფეთქება და ახალი ტექნოლოგიები”-ს სექციის სხდომაზე. მოხსენების სათაური იყო: Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში ოპტიმალური შედგენილობის კაზმების შერჩევა და სინთეზის პარამეტრების განსაზღვრა “თმს – ელექტროგლინვით” ნაკეთობების მისაღებად”

 

სიმპოზიუმზე მონაწილეობდა 500-მდე მეცნიერი 50-მდე ქვეყნიდან. კონფერენციის თემატიკა მოიცავდა საკმაოდ ფართე სპექტრს მიმართულებებისას, მათ შორის აფეთქებისა და ახალი ტექნოლოგიების მიმართულებას.

 

სიმპოზიუმის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია კონფერენციის ვებ გვერდზე http://www.mess-earth.org/

20-12-2017    ნანახია: 1 924-ჯერ