სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, გამოცემა 36

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 - 6074, თბილისი

Thermodynamic Analysis of Silicium Dioxide Magnesium-Thermal Reduction Process

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე, ვ. ბაძოშვილი, ა. რუხაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

5-05-2011    ნანახია: 1 962-ჯერ