სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ქართული ინჟინერიის სიახლეები, N.1 (53) 2010

GFID, GEN LTD

New Methods of Obtaining of Fine-grained and Nanosized Composite Materials

ო. ოქროსცვარიძე, გ. თავაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

5-05-2011    ნანახია: 1 359-ჯერ