სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, გამოცემა 36

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 0 6074, თბილისი

Sb-As-S, Sb-S-Fe, Sb-S-Al სისტემების თერმოდინამიკული ანალიზი

ჯ. ბაღდავაძე, ზ. ცისკარიძე, რ. რაზმაძე, ა. კანდელაკი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

5-05-2011    ნანახია: 2 441-ჯერ