სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიულეტენი, გამოცემა 4, N. 2 2010

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Thermodynamic Probability of Obtaining Boron, Carbide and Boron Nitride from Potassium Tetrafluoboron and Boron Oxide at Self-propagating High-temperature Synthesis

გ. თავაძე, ა. ნადირაძე, კ. უკლება

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

5-05-2011    ნანახია: 1 519-ჯერ