სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ” (http://www.inso.ge)


საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში.


ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე


განხილულია საქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ელექტრონული საინფორმაციო-სარეკლამო ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. დასაბუთებულია, რომ საქართველოს სამრეწველო-საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა წარმოადგენს ეროვნული ეკონომიკური საქმიანობის ინტენსიფიკაციის დამატებით მასტიმულირებელ ფაქტორს.

7-05-2011    ნანახია: 1 326-ჯერ