სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ” (http://www.inso.ge)

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ” (http://www.inso.ge)

ელექტრონული კომერცია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიულ მრეწველობაში

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, მ. შალამბერიძე, ე. კვეტენაძე


მიმდინარე გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ჭრილში, განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიული ინდუსტრიის მაგალითზე განხილულია და დასაბუთე¬ბულია თანამედროვე ელექტრონულ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ინტეგ¬რირებული ქსელური ეკონომიკისა და ელექტრონული კომერციის წარმოების ვირტუალური (არაკორპორატიული) მოდელის უპირატესობა კორპორატიული მოდელის ინტერნეტ-ბიზნესის წარმოებაზე. დასმულია საკითხი დღეისათვის მოქმედი საინფორმაციო-სავაჭრო ინტერნეტ-რესურსების ერთიან სისტემაში მოქცევის მიზანშეწონილობის შესახებ, რისთვისაც რეკომენდირებულია “IT” მენეჯერთა მომზადების პროცესის ინტენსიფიცირება და მათი ჩართვა, როგორც ინოვაციურ სარეკლამო-საინფორმაციო ტექნოლოგიების ათვისებაში, ასევე ინტერნეტის საერთაშორისო საკანონმდებლო კოდექსის დამუშავების პროცესში.

7-05-2011    ნანახია: 1 495-ჯერ