სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი “მოწესრიგება მინერალებსა და შენადნობებში” დონის როსტოვი, რუსეთი, 8-13 სექტემბერი, 2011

მოხსენება: М.Д. Дарчиашвили, З.Б. Чачхиани, Д.Л. Габуния,Г.Ш. Дарсавелидзе. Внутреннее трение в β- ромбоэдрическом боре, легированном Ni и Co.

წარმოდგენილია ნიკელითა და კობალტით ლეგირებული β -რომბოედრული ბორის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის შედეგები.

1-12-2011    ნანახია: 1 340-ჯერ