სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011წ.

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.

წარმოდგენილია ახალი ტიპის ლითონკერამიკული, ნანოკრისტალური კომპოზიციური შენადნობების მიღების ტექნოლოგია ტიტანის, ვოლფრამის და ბორის მაღალაბრაზიული კარბიდების (TiC,WC, B4C) ფუძეზე. შესწავლილია მიღებული ჰეტერომოდულური, ნანოკისტალური (~50 nm) კერამიკის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. დადგენილია მიღებული მასალების გამოყენების პერსპექტიული სფეროები.

1-12-2011    ნანახია: 1 636-ჯერ