სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“

მიმდინარე წლის 6-7 ივნისს ქალაქ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტის მიერ უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“.

 

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების რეციკლირების ლაბორატორიამ. კონფერენციის კრებულში გამოქვეყნებული იქნა მოხსენებები:

 

1.მანგანუმშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების რეციკლირება მსხვილტონაჟიანი ფეროშენადნობების წარმოებაში.

 

2.ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგებისა და წყლების გაწმენდის შესაძლებლობა ფიტორემედიაციის ბიოტექნოლოგიური მეთოდის გამოყენებით. 

 

გადმოწერა 

 

11-06-2013    ნანახია: 1 696-ჯერ