სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
წნევის ქვეშ ელექტროკონტაქტური ხურებით და დიფუზური შეერთებით მიღებული ფენოვანი კომპოზიტის St-Al, ფიზიკო-ქიმიური და მექანიკური თვისებების შესწავლა

დიმიტრი მაჭარაძე
ფოლად-ალუმინის შეერთების მარტივი ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, გარდამავალ ფენაში საჭირო სტრუქტურულ-ფაზური და ქიმიური შედგენილობის მიღწევა. მექანიკური თვისებების უზრუნველყოფა, საჭირო რეჟიმების და პარამეტრების განსაზღვრა.


მოხსენება 

 

პრეზენტაცია 

19-07-2011    ნანახია: 1 888-ჯერ