სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ენერგოდამზოგავობა - 2013

მიმდინარე წლის 25-26 მაისს ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.

 

კონფერენცია შედგა “თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და განათების ინიციატივის (NATELI II)” პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება Winrock International Georgia-ს მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.

კონფერენციის ჩატარება ორგანიზებული იქნა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ.

 

გადმოწერა 

 

27-06-2013    ნანახია: 1 839-ჯერ