სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების მექნიკური თვისებების მახასიათებლები და მათი განსაზღვრის მეთოდები

ომარ შურაძე

 

წიგნში მოცემულია ლითონური მასალების, ნაწარმებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია მათი ხარისხის სხვადასხვა მეთოდით კონტროლისა და გამოკვლევის აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და საშუალებები.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური მასალების მექანიკური თვისებებით დაინტერესებული ლითონმცოდნეების, ინჟინერ-მექანიკოსების, კონსტრუქტორების, მეცნიერების, ქარხნებსა და საგამოცდო ლაბორატორიებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, უმაღლესი სკოლის პედაგოგების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და მაღალი კურსის სტუდენტებისათვის.

 

წიგნის ელექტრონული ვერია 

 

რეცენზია 

 

რედაქტორები:
მერაბ რატიშვილი - აკადემიური დოქტორი
თეიმურაზ ნამიჩეიშვილი - ტექნ. მეცნ. დოქტორი, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი;

რეცენზენტი: ანატოლი ოკლეი აკადემიური დოქტორი

გამოცემის რედაქტორი: ცისანა თოდუა-კარტოზია

კომპიუტერული უზრუნველყოფა: პაატა ქორქიასი

მხატვარი : ვასილ შურაძე

უაკ (UDC) 624.014
შ-952
ISBN 978-9941-451-37-9
© ო. შურაძე, 2014
გამომცემლობა საუნჯ

 

10-08-2015    ნანახია: 2 078-ჯერ