სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დაგვიანებული გამოხმაურება

ომარ შურაძე

”ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის” (ხუთ ენაზე, 1993.), ”მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონის (ხუთ ენაზე, 1999.) და ”არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის” (სამ ენაზე, 2008.) შემდგენელი.


პატივცემულო მკითხველო, სანამ ძირითად სათქმელს შევეხებოდე, მანამდე მინდა წინასწარ გიპასუხოთ კითხვაზე, რომელიც, ბუნებრივია, სამართლიანად გაგიჩნდებათ: -  “სად ვიყავი აქამდე?”


მართალი ბრძანდებით. დიდი ხნის წინ უნდა მეუწყებინა, ალბათ, ტერმინოლოგიის უშუალო მომხმარებლისთვის, რომ ”მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი” (შედგენილი დარგობრივი ლექსიკონების შედგენის ყველა წესის დარღვევით) არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (ალბათ, ასე უფრო სწორად ჟღერს).


მინდა მოგახსენოთ, რომ თავს დიდხანს ვიკავებდი ზოგი ჩემთვის მეტად საპატივცემულო ადამიანის გამო, რომელთა გვარები წიგნის ფარად (ხელშეუხებლობის გარანტიად) და სარეკლამო სამშვენისად გამოიყენა ბატონმა გურამ ქაშაკაშვილმა (მინდა მჯეროდეს, რომ მათ ლექსიკონის შედგენაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, რადგან თავის არმონაწილეობა ამ საქმეში ენათმეცნიერებმა წერილობითაც კი დაადასტურეს), რითაც გარკვეული პასუხისმგებლობა აჰკიდა მათ.

 

სამწუხაროდ, ბოლოსდაბოლოს მაინც მომიწია რომ გამოვხმაურებოდი ბატონ გურამ ქაშაკაშვილის ”გლახა ჭრიაშვილივით დაუსრულებელ” ამბის მოყოლას და გაუთავებელი ეპითეტების (”თავდადებული შრომა”, ”ავტორიტეტული მეცნიერები”, ”16 აკადემიკოსი და 64 დოქტორი”, ”წარმატებით გაართვეს თავი”, ”მრავალწლიანი ერთობლივი გულმოდგინე შრომა” ”ეს ლექსიკონი სხვა მსგავს გამოცემებთან შედარებით უფრო სრულყოფილია!”... და მისთ.) ხმარებას ”მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონთან” დაკავშირებით, რაც კიდევ ერთხელ სულ ცოტა ხნის წინათ (10.06.2015. ტელეკომპანია კავკასია, 19 საათი და 30 წუთი) სატელევიზიო გადაცემიდან მოვისმინეთ.


რა თქმა უნდა, ”ამ გამოხმაურებაში” არ ვაპირებ ყველა ჩემი შენიშვნით გადაგტვირთოთ და შეგაწყინოთ თავი. განსასჯელად მომაქვს ამონარიდები, რათა თავად დარწმუნდეთ ბატონ გურამ ქაშაკაშვილის ეპითეტების “სისწორეში.” მაგრამ არ ვიქნები მართალი რომ სულ არაფერი ვთქვა საყოველთაოდ აღიარებული ჭეშმარიტების ”მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონში” არსებულ დარღვევებზე. კერძოდ:

 

დაუშვებელია წიგნის მოცულობისა და წონის (პირდაპირი მნიშვნელობით) გასაზრდელად სინონიმების გამოყენება (რადგან, სამეცნიერო ენა ყოველთვის ცდილობს დაამკვიდროს: ”ერთი აღსანიშნი  - ერთი ნიშანი”);


დაუშვებელია ახალი ტერმინების შესაქმნელად ტერმინოლოგიისათვის მიუღებელი ფორმების გამოყენება (მაგ., ასგრადუსიანი სკალით, საათის ისრის მიმართულებით, დენის ძალა ამპერებში, საიჯარო წესით, საიჯარო ხერხით, გაგლინო, გაგლინოთ, გაგლინონ, გაგლინოს, გავგლინო, გავგლინოთ და სხვ.);


დაუშვებელია დარგობრივი ლექსიკონი წარმოადგენდეს ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროდან აღებული ტერმინებისა და ტერმინოლოგიური შესიტყვებების მექანიკურ კომპილიაციას (მაგ., საბითუმო ფასები, საიჯარო ქირა, რენტაბელობა, საღამოს ცვლა, ღამის ცვლა, შერეული ბრიგადა, სამედიცინო თერმომეტრი, სამედიცინო პერსონალის დატვირთვა, სამედიცინო შემოწმება, სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვება და მისთ.);


დაუშვებელია ქართული ენის ორთოგრაფიული ნორმების დარღვევა: განსახილველ ლექსიკონში სწორია ტერმინი ”მეორეული” (და მისი 40 შესიტყვება), მაგრამ არასწორია სიტყვა ”მეორადი” (მისი 40 შესიტყვებით);


დაუშვებელია დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შედგენისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნების (1. მოცემული მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში ლექსიკის ადეკვატური აღწერა; 2. აუცილებელი ინფორმაციის არსებობა; 3. ჭარბი და უსარგებლო ინფორმაციის არარსებობა) უგულებელყოფა.


და ბოლოს, სამწუხაროა, რომ ვერ ვახერხებ მკითხველს მოვასმენინო ლექსიკოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე (ბათუმი 18-20 მაისი, 2012 წ.) არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების სპეციალისტების ”მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონთან” დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრებები. მაშინ, ალბათ, აღარ დამჭირდებოდა არც ამ წერილის დაწერა და არც კიდევ ერთხელ გამეორება იმისა, რომ ბატონი გურამ ქაშაკაშვილის მიერ ნაქები და რეკლამირებული ”მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი” არის საუკეთესო მაგალითი იმისა თუ როგორი არ უნდა იყოს დარგობრივი ლექსიკონი.


დანართი


1. აა-ლავა-аа-лава
13. აბაზანა თერმოდამუშავებისათვის-ванна для термообработки
14. აბაზანა თერმული დამუშავებისათვის-ванна для термической обработки
15. აბაზანა მოწამვლისათვის-травильная ванна
21. აბაზანაში ლითონის დონის კონტროლი-контроль уровня металла в ванне
22. აბაზანაში მეტალის დონის კონტროლი- контроль уровня металла в ванне
38. აბრაზიულობის უნარი-образивная способность
39. აბრაზიულობის უნარიანობა- образивная способность
41. აბრეშუმისებრი ტეხი-шелковистый излом
49. აბსოლუტური ჩანაღუნი-абсолютный прогиб
50. აბსოლუტური ჩაღუნვა- абсолютный прогиб
56. აგება-сооружать
63. აგებულების რენტგენული ანალიზი-рентгеновское исследование строения
64. აგებულების რენტგენული გამოკვლევა-рентгеновское исследование строения
76. აგლომერატის გამაცივებელი-охладитель агломерата
77. აგლომერატის მაცივებელი- охладитель агломерата
85. აგლოფიალა-аглочаша
95. აგური ლითონის კასეტებში-кирпич в металлических кассетах
96. აგური მეტალის კასეტებში- кирпич в металлических кассетах
99. აგურით ამოდუღაბება-обмуровка кирпичом
100. აგურით ამოკირვა- обмуровка кирпичом
101. აგურით შემოკირვა- обмуровка кирпичом
103. აგურის ქარხანა-кирпичный завод
110. ადგილობრივი გაცხელება-местный нагрев, местное нагревание
111. ადგილობრივი გახურება- местный нагрев, местное нагревание
117. ადგილობრივი თბოდამუშავება-местная теплообработка
118. ადგილობრივი თბური დამუშავება-местная тепловая обработка
119. ადგილობრივი თერმოდამუშავება-местная термообработка
120. ადგილობრივი თერმული დამუშავება-местная термическая обработка
122. ადგილობრივი მოწვა-местный отжиг
130. ადვილდნობადი პუდრები- легкоплавкие пудры
140. ადვილლღობადი პუდრები- легкоплавкие пудры
132. ადვილდნობადი ლითონი-легкоплавкий металл
133. ადვილდნობადი მეტალი- легкоплавкий металл
134. ადვილდნობადი პუდრი- легкоплавкая пудра
141. ადვილლღობადი პუდრი- легкоплавкая пудра
135. ადვილდნობადი ფხვნილი- легкоплавкий порошок
143. ადვილლღობადი ფხვნილი- легкоплавкий порошок
137. ადვილდნობადი ფხვნილები- легкоплавкие порошки
142. ადვილლღობადი ფხვნილები – легкоплавкие порошки
136. ადვილდნობადი შენადნობი- легкоплавкий сплав
144. ადვილლღობადი შენადნობი- легкоплавкий сплав
191. ადუღების ტემპერატურა-температура закипания
200. ავადმყოფობა-болезнь
202. ავარიული ელექტროგანათება-аварийное электроосвещение
203. ავარიული ელექტრული განათება- аварийное электрическое освещение
219. ავტოგზა-автодорога
223. ავტოთვითმცლელი-автосамосвал
226. ავტოკლაური ამოკრეფა-автоклавное извлечение
227. ავტოკლაური ამოღება- автоклавное извлечение
236. ავტომატდგანის ნაწილების საწყობი-склад частей автоматстана
251. ავტოსტრადა-автострада
252. ავტოქარხანა-автозавод
265. აზოტირებული ფენა-азотированный слой
266. აზოტირებული შრე- азотированный слой
277. აირადი ნახშირების საწყობი-склад газовых углей
278. აირადი ნახშირი-газовый уголь
286. აირგამომაცალკავებელი-газоотделитель
287. აირგამომცალკავებელი- газоотделитель
301. აირების ხსნადობა ნავთობში-растворимость газов в нефти
303. აირთერმული დანაფარის დასმა-газотермическое нанесение покрытия
304. აირთერმული დანაფარის დატანა- газотермическое нанесение покрытия
325. აირის გამომაცალკავებელი-отделитель газа
326. აირის გამომცალკავებელი-отделитель газа
329. აირის განბენზინება-отбензинивание газа
332. აირის და ნავთობის საბადო-месторождение газа и нефти
342. აირის კონდენსატის საბადო-газоконденсатное месторождение
343. აირის კონდენსატისა და ნავთობის საბადო-газоконденсатно-нефтяное месторождение
370. აირის შორეული გადატანა-дальная передача газа
373. აირის შორი გადატანა- дальная передача газа
371. აირის შორეული ტრანსპორტირება- дальнее транспортирование газа
374. აირის შორი ტრანსპორტირება- дальнее транспортирование газа
386. აირმოპოვების ინდუსტრია-газодобивающая индустрия
387. აირმოპოვების მრეწველობა- газодобивающая промышленность
388. აირმოპოვების სარეწი- газодобивающая промысель
400. აირსავალი-газоход, газовый тракт
405. აირსატარი- газоход,
415. აირტურბინული საკომპრესორო დანადგარი-газотурбинная компрессорная установка
416. აირტურბინული საჭირხნი დანადგარი- газотурбинная компрессорная установка

 

№№ 277-452 ტერმინებში გამოყენებული სიტყვა აირი
№№ 1779-1941 ჩანაცვლებულია მისი სინონიმით გაზი

 

451. აირწინაღი-противогаз
456. აკვატორია-акватория
458. აკრილის რეაგენტები-акриловые реагенты
459. აკრილის რეაქტივები- акриловые реактивы
471. ალბათობის თეორია-теория вероятности
497. ალმასის ინდუსტრია- алмазная индустрия
498. ალმასის მრეწველობა- алмазная промышленность
500. ალმასის წარმოება- алмазное производство
508. ალოტროპიული მოდიფიკაცია-аллотропическая модификация
509. ალოტროპიული სახესხვაობა- аллотропическая модификация
547. ალუმინ-კაჟბადის მოდიფიცირებული შენადნობი-алюминиево-кремниевый модифицированный сплав
557. ალუმინ-სილიციუმის მოდიფიცირებული შენადნობი- алюминиево кремниевый модифицированный сплав
548. ალუმინ-კაჟბადის სამსხმელო შენადნობი-алюминиево-кремниевый литейный сплав
558. ალუმინ-სილიციუმის სამსხმელო შენადნობი-алюминиево-кремниевый литейный сплав
549. ალუმინ-კაჟბადის შენადნობი- алюминиево-кремниевый сплав
559. ალუმინ-სილიციუმის შენადნობი-алюминиево-кремниевый ცплав
585 ამიაკით ამოკრეფა -извлечение аммиаком
586. ამიაკით ამოღება- извлечение аммиаком
589. ამიაკური ამოკრეფა – аммиачное извлечение
590. ამიაკური ამოღება- аммиачное извлечение
600. ამოდუღაბება-обмуровка (ამოკირვა, შემოკირვა ამონაკირი ტ.ტ. დუღაბი-раствор)
609. ამოკრეფა-извлечение
648. ამოღება-извлечение
610. ამოკრეფა ავტოკლავში- извлечение в автоклаве
649. ამოღება ავტოკლავში- извлечение в автоклаве
611. ამოკრეფა ბაქტერიებით- извлечение бактериями
650. ამოღება ბაქტერიებით- извлечение бактериями
614. ამოკრეფა ტუტეებით-извлечение щелочами
651. ამოღება ტუტეებით-извлечение щелочами
645. ამოტივტივება-вспливание
654. ამოცურება-вспливание
658. ამოჭმა-вытрвливание

 

ამოჭმის ნაცვლად ტერმინთა 10022-10040 ნაკრებში ნახმარია არასწორადმაორიენტირებელი ტერმინი “მოწამვლა”


665. ამპერაჟი-ампераж
675. ამფლუსავი აირი-флюсующий газ
676. ამფლუსავი გაზი- флюсующий газ
677. ამფლუსებელი აირი- флюсующий газ
678. ამფლუსებელი გაზი- флюсующий газ
722. ანალოგური გამომთვლელი მანქანა, აგმ-аналоговая вычислительная машина, АВМ
723. ანალოგური მოდელირება-аналоговое моделирование
724. ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელი-аналого-цифровой пребразователь
734. ანთიმონის ინდუსტრია-антимониевая индустрия
752. ანკერაჟი-анкераж
753. ანკერიანი დამაგრება-анкерное закрепление
755. ანკერიანი ჩამაგრება- анкерное закрепление
756. ანკერული დამაგრება- анкерное закрепление
758. ანკერული ჩამაგრება- анкерное закрепление
754. ანკერიანი სამაგრი- анкерная крепь
757. ანკერული სამაგრი- анкерная крепь
765. ანოდური აირი-анодный газ
766. ანოდური გაზი- анодный газ
767. ანოდური დანალექი-анодный осадок
771. ანოდური ლექი- анодный осадок
772. ანოდური ნაწდომი- анодный осадок
769. ანოდური დაჟანგვა-анодное окисление
777. ანოდური ჟანგვა- анодное окисление
786. ანომალური დაცურება-аномальное скольжение
787. ანომალური სრიალი- аномальное скольжение
806. ანჰარმონიზმი-ангармонизм
828. არაგამტარი-непроводник
847. არაიზოთერმული მაგისტრალური მილგაყვანილობა-неизотермический магистральный трубопровод
848. არაიზოთერმული მაგისტრალური მილსადენი-неизотермический магистральный трубопровод
849. არაკონტაქტური ქიმიურ-თბური დამუშავება-неконтактная химико-тепловая обработка
851. არაკონტაქტური ქიმიურ-სითბური დამუშავება-неконтактная химико-тепловая обработка
860. არალითონური ჩანართები-неметаллические включения
868. არამეტალური ჩანართები- неметаллические включения
874. არამრღვევი გამოკვლევა-неразрушающее исследование
876. არამრღვევი კვლევა- неразрушающее исследование
875. არამრღვევი გამოცდა- неразрушающее испытание
881. არამრღვევი ტესტირება- неразрушающее тестирование
890. არასახარჯაველექტროდიანი ღუმელი-печь с нерасходуемим электродом
891. არასახარჯი ელექტროდი-нерасходуемый электрод
895. არასრული დაბერება-неполное старение
897. არასრული დაძველება- неполное старение
902. არასტაბილური ნგრევა-нестабильное разрушение
904. არასტაბილური ღრვევა- нестабильное разрушение
906. არასტაციონარული თბოგამტარობა-нестационарная теплопроводность
907. არასტაციონარული სითბოგამტარობა- нестационарная теплопроводность
921. არგონით გაქრევა ციცხვში-продувание (продувка) аргоном в ковше
922. არგონით შებერვა ციცხვში- продувание (продувка) аргоном в ковше
926. არგონჟანგბადური დახალასება-аргоно-кислородное рафинирование(დახა-სება კუთხ. ქიზიყ. ქეგლ)
927. არგონჟანგბადური რაფინირება- аргоно-кислородное рафинирование
932. არეკვლითი გამოდნობა-отражательная выплавка
933. არეკვლითი დნობა- отражательная плавка
946. არმატურული ნაგლინი-арматурный прокат
955. არჩევა-селекция

 

№№ 956-968 ტერმინი არჩევა არასწორადაა გამოყენებული

 

971. არხისებრი ფორიანობა-канальная (канальчатая) порозность
972. არხისებრი ფოროვანობა- канальная (канальчатая) порозность
973. არხისებრი ფოროვნება- канальная (канальчатая) порозность
974. ასფეთქებლის საწყობი-склад взрывчатки
976. ასგრადუსიანი სკალით-со стоградусной шкалой
986. ატმოსფეროს გაიშვიათება-разрежение атмосферы
988. ატმოსფეროს გაუხშოება- разрежение атмосферы
987. ატმოსფეროს გაიშვიათებულობა- разреженность атмосферы
989. ატმოსფეროს გაუხშოებულობა- разреженность атмосферы
990. ატმოსფეროს მცირე გაიშვიათებულობა-малая разреженность атмосферы
991. ატმოსფეროს მცირე გაუხშოებულობა- малая разреженность атмосферы
992. ატმოსფეროს ნაწილობრივი გაიშვიათებულობა-частичная разреженность атмосферы
993. ატმოსფეროს ნაწილობრივი გაუხშოებულობა- частичная разреженность атмосферы
998. ატომგულური გამოსხივება-ядерное излучение
1015. აუსტენიზაცია-аустенитизация
1019. აუსტენიტის თბური სტაბილიზაცია-тепловая стабилизация аустенита
1023. აუსტენიტის სითბური სტაბილიზაცია- тепловая стабилизация аустенита
1020. აუსტენიტის თერმული სტაბილიზაცია- термическая стабилизация аустенита
1027. აუსტენიტურ მდგომარეობაში გაგლინვა-прокатка в аустенитном состоянии
1028. აუსტენიტურ მდგომარეობაში გლინვა- прокатка в аустенитном состоянии
1038. აუცილებელი პირობები-необходимые условия
1040. აფეთქებასაფრთხიანი აირი-взрывоопасный газ
1041. აფეთქებასაფრთხიანი გაზი- взрывоопасный газ
1042. აფეთქებასაშიში აირი- взрывоопасный газ
1043. აფეთქებასაშიში გაზი- взрывоопасный газ
1046. აფეთქებითი გარდაქმნა-взрывное превращение
1047. აფეთქებითი ექსტრუზია- взрывная экструзия
1048. აფეთქებითი მარტენსიტი- взрывной мартенсит
1049. აფეთქებითი მარტენსიტული გადასვლა- взрывной мартенситный переход
1050. აფეთქებითი მარტენსიტული გარდაქმნა- взрывное мартенситное превращение
1051. აფეთქებითი სამუშაოები- взрывные работы
1052. აფეთქებითი წვა- взрывное горение
1058. აფეთქებისმიერი ნგრევა-разрушение взрывом
1059. აფეთქებისმიერი რღვევა- разрушение взрывом
1063. აფსკისმიერი ფლოტაცია-пленочная флотация
1064. აფსკური ფლოტაცია- пленочная флотация
1068. აქაფებული ფენა-вспенный слой
1069. აქაფებული შრე- вспенный слой
1072. აქროლა გაიშვიათებულ ატმოსფეროში-возгонка в разреженной атмосфере
1073. აქროლა გაუხშოებულ ატმოსფეროში- возгонка в разреженной атмосфере
1080. აქსიალური-аксиальний, аксиальная, аксиальное
1082. აქსონომეტრიული გეგმილები-аксонометрические проекции
1086. აქტივაციური ანალიზი-активационный анализ
1087. აქტივაციური ანალიზის მეთოდი – метод активационного анализа
1088. აქტივაციური ანალიზის ხერხი- способ активационного анализа
1089. აქტივაციური გამოკვლევა- активационное исследование
1090. აქტივაციური კვლევა- активационное исследование
1102. აქტიური მიქსერი-активный миксер
1103. აქტიური მიქსერი-миксер-форфришер
1112. აღდგენითი გამოდნობა-восстановительная выплавка
1117. აღდგენითი დნობა- восстановительная плавка
1116. აღდგენითი დახალასება- восстановительное рафинирование
1125. აღდგენითი რაფინირება- восстановительное рафинирование
1118. აღდგენითი თბოდამუშავება- восстановительная теплообработка
1119. აღდგენითი თბური დამუშავება- восстановительная тепловая обработка
1120. აღდგენითი თერმოდამუშავება- восстановительная термообработка
1121. აღდგენითი თერმული დამუშავება- восстановительная термическая обработка


და ა.შ. ტერმინთან “აღდგენითი” მრავალი არასწორი შესიტყვებაა


1142. აღდგენის უნარი- восстановительная способность
1143. აღგენის უნარიანობა – восстановительная способность
1148. არმდგენი აირი- восстановительный газ
1150. აღმდგენი გაზი- восстановительный газ
1160. აჩქარებით გაგლინვა-прокатка с ускорением
1161. აჩქარებით გლინვა- прокатка с ускорением
1165. აცეტილენით საჭრელი-ацетиленоый резак
1167. აცეტილენური საჭრელი- ацетиленоый резак
1165. აწყობის დრო-время сборки
1177. ახალი ცვლის მოსვლა-пересмен(к)а
1119. ბადრო-диск
1200. ბადროებიანი წისქვილი-дисковая мельница
1201. ბადროსებრგლინებიანი განმაღრუებელი დგანი-дисковалквый прошивной стан
1202. ბადროსებრი გამყვანი-дисковая проводка
1203. ბადროსებრი გლინი – дисковидный валок

 

და ა.შ. არასწორი ფორმა “ბადროსებრი” გრძელდება 1215-მდე

 

1215. ბადროსებრი ხერხი-дисковая пила
1232. ბალთვა-насекать (ტ.ტ. კეჭნა, ჭდე, ჭდევნა, კუთხ. კახ. ფშავ.-ჭრა, გად.ხოცვა ჟლეტა)
1235. ბამბის ზეთი-хлопковое масло
1254. ბაქტერიული ამოკრეფა-бактериальное извлечение
1255. ბაქტერიული ამოღება- бактериальное извлечение
1284. ბერკეტი-рычаг
1300. ბეტონი-бетон
1336. ბილითონური ნამზადი-биметаллическая загатовка
1339. ბიმეტალური ნამზადი- биметаллическая загатовка
1385. ბლუმების საწყობი-склаад блюмов
1388. ბლუმინგის ნაწილების საწყობი-склад частей блюминга
1435. ბორირებ-ქრომირება-борохромирование
1442. ბოქსიტების საწყობი-склад бокситов
1445. ბოყვების საწყობი-склад изложниц
1464. ბრიგადა-бригада
1466. ბრილიანტი-бриллиант
1479. ბრტყელ ზედაპიზე გაგლინვა-прокатка на плоской поверхности
1480. ბრტყელ ზედაპიზე გლინვა- прокатка на плоской поверхности
1511. ბრძმედის ელექტროღუმელი-доменная электропечь
1512. ბრძმედის ელექტრული ღუმელი –электрическая доменная печь
1564. ბულდოზერი-бульдозер
1565. ბუნების გაჭუჭყიანება-загрязнение природы
1566. ბუნების დაბინძურება- загрязнение природы
1567. ბუნების დაჭუჭყიანება- загрязнение природы
1568. ბუნებრივი აირები-природные газы
1576. ბუნებრივი გაზები- природные газы
1569. ბუნებრივი აირი- природный газ
1577. ბუნებრივი გაზი- природный газ
1609. ბუნებრივი წყალჟანგი-природные гидроокислы
1610. ბუნებრივი წყალჟანგეულები- природные гидроокислы
1613. ბუნებრივი ჰიდროჟანგები- природные гидроокислы
1614. ბუნებრივი ჰიდროჟანგეულები- природные гидроокислы
1620. ბურთისებრი გრაფიტი-шаровидный графит
1621. ბურთისებრი კრებული-шаровидный сборник
1622. ბურთისებრი რეზერვუარები-шаровые резервуары
1623. ბურთსაგლინავი დგანი-шаропрокатный стан
1624. ბურთულაგრაფიტიანი თუჯი-чугун с шаровидным графитом
1642. გაამალგამება-амальгамация
1650. გაბრო-габбро

1655-1660 მცდარადაა გამოყენებული ტერმინი გაგლინვა-прокатка

1662. გაგლინო-прокатать
1663. გაგლინოთ- прокатать
1664. გაგლინონ- прокатать
1665. გაგლინოს- прокатать
1772. გავგლინო- прокатать
1773 გავგლინოთ- прокатать
1687. გადალღობა-перетопка
1692. გადამეტცივებული აუსტენიტი-переохлажденный аустенит
1693. გადამტანი აირი-транспортирующий газ
1694. გადამტანი გაზი- транспортирующий газ
1695. გადამტვირთავი ბუნკერი-бункер-перегружатель
1696. გადამტვირთავი ხვიმირი- бункер-перегружатель
1707. გადასაკეთებელი ლითონები-передельные металлы
1710. გადასაკეთებელი მეტალები- передельные металлы
1708. გადასაკეთებელი ლითონი- передельный металл
1711. გადასაკეთებელი მეტალი- передельный металл
1709. გადასაკეთებელი მასალა- передельный материал
1717. გადასამუშავებელი მასალა- передельный материал
1713. გადასაკეთებელი ნამზადი- передельная заготовка
1720. გადასამუშავებელი ნამზადი- передельная заготовка
1943. გათბილება-утеплять
1957. გაკრიალება-полировка
1986. გალღობილი ელექტროდი-расплавленный электролит
1987. გალღობის ზონა-зона расплавления
1988. გალღობის სითბო-тепло расплавления
1989. გალღობის ტემპერატურა- температура расплавления
1990. გალღობის წერტილი- точка расплавления
1992. გამაამორფიზებელი ელემენტები-аморфизирующие элементы
1993. გამაამორფულებელი ელემენტები-аморфизирующие элементы
2061. გამთოკავი მანქანა-вязальная машина
2076. გამოდების დრო-время истечения
2078. გამოდინის სიჩქარე-скорость истечения
2179. გამოქვაბული-пещера

 

წიგნის დიდ მონაკვეთს ვტოვებ განხილვის გარეშე.


2306. გამტვერებული პუდრი-распыленная пудра
2307. გამტყლეჟი დგანი-плюшильный стан
2308. გამუდმივება-стабилизация
2403. განივი დაცურება-поперечное скольжение
2407. განივი სრიალი- поперечное скольжение
3464. დამუდმივება-стабилизация
2559. გარე გრატი-наружный грат
2565. გარე ხიწვი- наружный грат
2575. გარეგანი ხიწვი- наружный заусенец
2611. გასაშუალება- усреднение
2612. გასაშუალოება- усреднение
2655. გაუხვება-обогощение
2675. გაქრეული ლითონი-продутый металл
2676. გაქრეული მეტალი- продутый металл
2692. გაშუალება- усреднение, усреднять
2693. გაშუალოება-усреднение, усреднять

 

№№ 2748-2778-ში ტერმინ გაცხელების და მისი შესიტყვებების ანალოგიურად
№№2827-2857-ში ტერმინი გახურება ზუსტად იგივე შესიტყვებებითაა წარმოდგენილი

 

2862. გეგმილები-проекции
2872. გემი-судно
2908. გზა-дорога
2965. გლინვა უკმარი- недокат
14873. უსრულნაგლინი-недокат
3064. გნესა-трамбование, трамбовка, утаптывание
3312. დაბეკნა- утаптывание
3337. დაგნესა- утаптывание
3157. გრაფიკი-график
3170. გრეიდერი-грейдер
3266. დაანკერება-анкерование, анкеровка
3358. დავალება-поручение
3417. დამარცვლა-озернение
3501. დამძიმება-балластировка, пригрузка

 

№№ 3681 -3702 ტერმინების შესიტყვებებში . . . დანახშირბადება . . .
№№ 17099-18115 ჩანაცვლებულია ცემენტაციით

 

3801. დასრულტეხა-долом
3802. დასრულტეხის ძაბვა-напряжение долома
3803. დასრულწნეხა-допрессовывание
3852. დატვირთვის-нагружающий, нагрузочный
3853. დატვირთვისმიერი- нагружающий, нагрузочный
3854. დატვირთვისმიერი დანაკარგები- нагрузочные потери

 

№№3857 - 3867 სიტყვა დატიტანებასთან დაკავშირებული ტერმინები
№№14569 - 14579-ში იცვლება სიტყვა ტიტანირებით

 

3933. დაქვანტვა-квантование
3971. დაყინვა-намораживание
4003. დაცურება-скольжение
14077. სრიალი- скольжение
4004. დაცურება მარცვლების საზღვრებზე- скольжение по границаь зерен
14078. სრიალი მარცვლების საზღვრებზე- скольжение по границаь зерен
4005. დაცურების ზონა- зона скольжения
14079. სრიალის ზონა- зона скольжения
4006. დაცურების სიბრტყე-плоскость скольжения
14080. სრიალის სიბრტყე- плоскость скольжения
4007. დაცურების სისტემა- система скольжения
14085. სრიალის სისტემა- система скольжения
4008. დაცურების უბანი- участок скольжения
14086. სრიალის უბანი- участок скольжения
4009. დაცურების ხაზების ხერხი-способ линии скольжения
14088. სრიალის ხაზების ხერხი- способ линии скольжения
4010. დაცურების ხაზი- линия скольжения
14089. სრიალის ხაზი- линия скольжения
4054. დახალასება-рафинирование, рафинировать
12069. რაფინირება- рафинирование
4058. დახალასებული ლითონი-очищенный металл
4055. დახალასება ღარზე- рафинирование на желобе
12070. რაფინირება ღარზე- рафинирование на желобе
4056. დახალასება ციცხვში- ковшевое рафинирование
12071. რაფინირება ციცხვში- ковшевое рафинирование
4057. დახალასება ჰაერის გაქრევით კონვერტერში-рафинирование продувкой воздухом в конвертере
12072. რაფინირება ჰაერის გაქრევით კონვერტერში- рафинирование продувкой воздухом в конвертере
4059. დახალასებული მეტალი- очищенный металл
4060. დახალასებული სპილენძი- очищенная медь
4061. დახალასებული ფერომანგანუმი- очищенный ферромарганец
12074. რაფინირებული ფერომანგანუმი- рафинированный ферромарганец
4062. დახალასებული ფოლადი- очищенная сталь
12075. რაფინირებული ფოლადი- рафинированная сталь
4086. დახურული ფორიანობა-закрытая порыстость
4087. დახურული ფოროვანობა- закрытая порозность
4088. დახურული ფოროვნება- закрытая порозность
4109 დებაის ტემპერატურა-дебаевская температура
4111. დებაისეული ტემპერატურა- дебаевская температура
4110. დებაისეული მახასიათებელი ტემპერატურა-дебаевская характеристическая температура
4130. დედოთა საწყობი-склад затравок
4185. დენთი-порох
6674. თოფის წამალი- порох
4186. დენთის საწყობი-пороховой склад, склад пороха
6675. თოფის წამლის საწყობი- пороховой склад, склад пороха
4187. დენი-ток
4188. დენის ძალა ამპერებში-сила тока в амперах
4196. დეპრესია-депресия
4203. დესტრუქცია-деструкция
4561. დრო-время
4563. დროებითი ინვალიდობა – временная инвалидность
4625. ეზო-двор
4775. ელექტრომონტიორი-электромонтёр
4777. ელექტრომრიცხველი-электросчетчик
4861. ელექტროქიმია-электрохимия
4934. ელვდაცვა-молниезащита
4937. ელმავალი-электровоз
4943. ემბაზი-купель
4984. ეპიგრამა-эпиграмма
5038. ესტაკადა-эстакада
5072. ექსკავატორი-экскаватор
5073. ექსკავატორის ნაყარი-экскаваторный отвал
5243. ვალი-долг
5247. ვალციანი საღორღი-валковая дробилка
5254. ვანადირება-ванадирование
5281. ვარჯიში-тренировка
5328. ვექტორი-вектор
5382. ვიწრო – тесный
5408. ვსებკვება-подпитка [ჩ. დამატებით მიწოდება(კვება)]

 

რედაქტორებისგან ამის არ დანახვა შეიძლება?

 

5426 - 5533 ზედა ფენის გაჯერება- . . . . насыщение верхнего слоя . . . . 107
5534 - 5647 ზედა შრის გაჯერება- . . . . насыщение верхнего слоя . . . . 113
5653 - 5782 ზედაპირის . . გაჯერება- . . . . насыщение поверхности . . . .
5812 - 5912 ზედაპირული ფენის გაჯერება-насыщение поверхностного слоя . . . .100
5917 - 6017 ზედაპირული შრის გაჯერება- насыщение поверхностного слоя . . ..98

                                                                                     სულ: 529


6140. ზომა-размер
6163. ზრდა-рост
6166. ზუსტი-точный
6175. ზღუდური ფენა-барьерный слой
6176. ზღუდური შრე- барьерный слой
6236 თარჯშრე- барьерный слой
6285. თბომავალი-тепловоз
6316. თბოქიმია-теплохимия

 

№№ 6327 - 6390 სიტყვა თბურთან დაკავშირებული “ტერმინები”
№№ 13678 -13741 მეორდება სიტყვა სითბურის გამოყენებით. . .

№№ 6718 - 6749 ერთმანეთს ენაცვლება ერთი და იგივე ტერმინები შესიტყვებებით “მეთოდი-ხერხი”

 

. . . .ფენის დასმა . . . - . . . нанесение слоя . . .
. . . .შრის დასმა . . . . - . . . нанесение слоя . . .
. . . ფენის დატანა. . . - . . . нанесение слоя . . .
. . . შრის დატანა. . . . - . . . нанесение слоя . . .

 

6850. იერი-вид
6851. იერსახე-вид
6937. ინვალიდი –инвалид
6938. ინვალიდობა-инвалидность
7044. ისარი -стрела
7065. იჯარა-аренда
7066. იჯარადარი-арендатор, подрядчик
7067. იჯარადარი მშენებელი დაწესებულება-подрядное стройтельное учреждение
7068. იჯარადარი მშენებელი ორგანიზაცია- подрядная стройтельная организация
7069 იჯარით აღება-взятие в аренду
7070. იჯარით გაცემა-сдача в аренду
7071. იჯარით მუშაობა-работа по подряду
7072. კაბელი-кабель
7073. კაბელის ბუხტი-бухта кабеля
7079. კაბელის ხვეულა- бухта кабеля
7074. კაბელის დახვევა-намотка кабеля
7075. კაბელის ლენტი-кабельная лента
7076. კაბელის ფაბრიკა-кабельная фабрика
7077. კაბელის წარმოება-кабельное производсто
7208. კარადა-шкаф
7280. კატეგორია-категория
7281. კატრანის ცხიმი-катранний жир
7407. კირის გამოსაწვავი დანადგარი-установка обжига извести
7408. კირის გამოსაწვავი ღუმელი-печь для обжига извести
7409. კირის დუღაბი-известковый раствор
7410. კირის პუდრი-известковая пудра
7411. კირის რძე-известковое молоко
7413. კირის წვენი- известковое молоко
7412. კირის ფხვნილი-известковый порошок
7458. კოდვა-насекать
7478. კოლოფი-коробка
7483. კომბაინი-комбаин
7513. კომპლექსური ბრიგადა-комплексная бригада
7523. კომპლექტი-комплект
7621. კონტრასტი-контраст
7622. კონტრასტულობა-контрастность
7641. კონუსური მსხვრეველა-конусная дробилька
7642. კონუსური სამსხვრეველა- конусная дробилька
7643. კონუსური საღორღი- конусная дробилька
7652. კონცენტრაციის ვარდნილი-перепад концентрации
7718. კორპუსი-корпус
7722. კოსმოსური გამოსხივება-космическое излучение
7723. კოსმოსური სხივი-космические лучи !!!
7794. კრედიტი-кредит
7886. კრისტალთშიგა ნგრევა – внутрикристаллитное разрушение
7887. კრისტალთშიგა რღვევა- внутрикристаллитное разрушение
7891 კრისტალთშორისი ნგრევა- межкристаллитное разрушение
7892. კრისტალთშორისი რღვევა- межкристаллитное разрушение
7923. კრიტიკული დენი-критический ток
7937. კრიჭის გაკვალვა-пробивание (пробивка) летки
7938. კრიჭის გახვრეტა- пробивание (пробивка) летки
7967. კუთხე-угол
7972. კუთხის თარო-полка уголка
7981. კულულდამხვევი მანქანა-прядевьющая машина
13093. სართავ-საწნავი მანქანა-прядевьющая машина
7982. კულული-прядь
7983. კულულის შეხვევის კუთხე-угол свивки пряди
7984. კულულის შეხვევის მიმართულება-направление свивки пряди
8032. ლაქვარდი-пемза ტ.ტ. პემზა, მინქაფა
8068. ლიანდაგგადასაწევი-путепередвигатель
8069. ლიანდაგსაგები-путеукладчик

8081 - 8185 ტერმინებში გამოყენებულია ლითონი, ხოლო
9165 -9273 ანალოგიურ ტერმინებში იყენებს მეტალს

8204. ლინზა-линза
8238. ლოკომოტივი-локомотив
8263. ლღობა-топление
8264. ლღობადობა-плавкость
8265. ლღობილი-расплав
8266. ლღობილის გამორეცხვა-промывка расплава
8267. ლღობილის გამტვერება-распыление расплава
8268. ლღობილის გაფრქვევა- распыление расплава
8269. ლღობილის გაშხეფება- распыление расплава
8272. ლღობის ტემპერატურა-температура (точка) плавления
8273. ლღობის წერტილი-точка плавления
8298. მაგისტრლური ჰიდროტრანსპორტი-магистральный гидротранспорт
8506. მაზუთი-мазут
8550. მალი-пролет
8558. მამოძრავებელი ძალა-движущая сила
8583. მანგანუმის ნარჩენების დასააგურაკებელი პუდრი-брикетировочная пудра марганцевых остатков
8585. მანგანუმის ნარჩენების დასაბრიკეტებელი პუდრი- брикетировочная пудра марганцевых остатков
8584. მანგანუმის ნარჩენების დასააგურაკებელი ფხვნილი- брикетировочный порошок марганцевых остатков
8586. მანგანუმის ნარჩენების დასაბრიკეტებელი ფხვნილი- брикетировочный порошок марганцевых остатков
8605. მანქანა-машина
8609. მანქანები-машины
8611. მანძილი-расстояние
8613. მანძილი ცენტრიდან-расстояние от центра
8614 მანძილსაზომი-дальномер
8617. მარაგები-запасы
8618. მარაგი-припас
8655. მარილის ინდუსტრია-соляная индустрия
8656. მარილის მრეწველობა-соляная прмышленность
8657. მარილის წარმოება-производство соляное
8658. მარილისმიერი ფლოტაცია-соляная флотация
8659. მარილმჟავით გაჭმა-разъедание соляной кислотой
8660. მარილმჟავით მოწამვლა-травление соляной кислотой
8661. მარილოვანი ფლოტაცია – соляная флотация
8662. მარილსახდელი-солеварня
8663. მარილწყალსაცავი-рассолохранение
8667. მარილხსნარსაცავი- рассолохранение
8664. მარილწყლები-рассолы
8665. მარილხსნარები- рассолы
8666. მარილხსნარი- рассол
8670. მარკშაიდერი-маркшейдерия
8712. მარცვალთა საზღვრების გაჭმა-разъедание границ зерен
8715. მარცვალთსასაზღვრო დაცურება-зернограничное скольжение
8718. მარცვალთსასაზღვრო სრიალი- зернограничное скольжение
8720. მარცვალთშიგა ნგრევა-внутризеренное разрушение
8721. მარცვალთშიგა რღვევა- внутризеренное разрушение
8722. მარცვალთშიგა ტეხი- внутризеренный излом
8724. მარცვალთშორისი დაცურება- межзеренное скольжение
8731. მარცვალთშორისი სრიალი- межзеренное скольжение
8727. მარცვალთშორისი ნგრევა- межзеренное разрушение
8728. მარცვალთშორისი რღვევა- межзеренное разрушение
8733. მარცვალთშორისი ფორიანობა- межзеренная пористость
8734. მარცვალთშორისი ფოროვანობა- межзеренная порозность
8735. მარცვალთშორისი ფოროვნება- межзеренная порозность
8825. მასშტაბი-масштаб
8834. მატერიალური მარაგების ხარჯების ნორმირება-нормирование расходов материальных запасов
8835. მატერიალური რესურსების ხარჯების ნორმირება- нормирование расходов материальных ресурсов
8836. მატერიალურ-ტექნიკური განაწილება-материально-техническое распределение
8837. მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება- материально-техническое снабжение
8838. მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფა- материально-техническое обеспечение
8924. მაღაროს აღება იჯარით-аренда рудника
8926. მაღაროს ვაგონეტი-шахтная вагонетка
8927. მაღაროს სატვირთველი-рудничный погузчик
8928. მაღაროს ტრანსპორტი- рудничный транспорт
9006. მდნობი შპატის ინდუსტრია-плавикошпатовая индустрия
9007. მდნობი შპატის მრეწველობა- плавикошпатовая промышленность
9008. მდნობი შპატის წარმოება- плавикошпатовое производство
9024. მეთანიანობა-метаноносность
9043. მემონტაჟე ზეინკალი-слесарь-монтажник
9045. მენარდე-подрядчик
9046. მენარდე მშენებელი დაწესებულება-подрядное строительное учреждение
9047. მენარდე მშენებელი ორგანიზაცია- подрядная строительная организация

9049-9089 40 ტერმინში გამოყენებულია სიტყვა მეორადი
9098-9138 იგივე შესიტყვებებში გამოყენებული სიტყვა მეორეული

9296. მექანიზაცია-механизация
9297. მექანიზმი-механизм
9298. მექანიკა-механика
9312. მექანიკური მიწახაპია-механическая землечерпалка
9321. მეხამრიდი-громоотвод
9323. მეხსარიდი- громоотвод
9322. მეხდაცვა- громозащита
9412. მიკრომანქანა-микромашина
9413. მიკრომეტრული ბრჯენი-микрометрический упор
9414. მიკრომეტრული საბრჯენი- микрометрический упор
9415. მიკრომეტრული საბჯენი- микрометрический упор
9418. მიკრორენტგენოსპექტრული გამოკვლევა–микрорентгеноспектральное исследование
9419. მიკრორენტგენოსპექტრული კვლევა- микрорентгеноспектральное исследование
9422. მიკროსისალის გამოკვლევა-исследование микротвердости
9423. მიკროსისალის კვლევა- исследование микротвердости
9424. მიკროსისალის შესწავლა- изучение микротвердости
9453. მილგაყვანილობა-трубопровод
9457. მილგაყვანილობანი- трубопроводы
9458. მილგაყვნილობები- трубопроводы
9454. მილგაყვანილობათა შედუღება-сварка (сваривание) трубопроводов
9459. მილგაყვანილობების შედუღება- сварка (сваривание) трубопроводов
9455. მილგაყვანილობათა ჩალაგება აწევის გარეშე-бесподъемная укладка трубопроводов
9460. მილგაყვანილობების ჩალაგება აწევის გარეშე- бесподъемная укладка трубопроводов
9456. მილგაყვანილობათა ჩალაგება გადაგორებით-укладка трубопроводов перекатом
9461. მილგაყვანილობების ჩალაგება გადაგორებით-укладка трубопроводов перекатом
9462. მილგაყვანილობის დაწნეხა-опрессовка трубопровода
9463. მილგაყვანილობის მიწისზედა გადასასვლელი-трубопроводный надземный переход
9464. მილგაყვანილობის მრავალძაფიანი გადასასვლელი-многониточный переход трубопровода
9465. მილგაყვანილობის წყალქვეშა გადასასვლელი- трубопроводный подводный переход
9672. მიტვირთვა-подвалка
9682. მიწა-земля
9683. მიწასათხრელი მანქანები-землеройные машины
9684. მიწასაწოვი დანადგარი-землесосная установка
9685. მიწასაწოვი იარაღი-землесосный снаряд
9686. მიწასაწოვი სამუშაოები-землесосные работы
9687. მიწახაპია-землечерпалка
9689. მიწის ზვინული-земляной вал
9690. მიწისზედა მილგაყვანილობა-надземный трубопровод
9691. მიწისზედა მილსადენი- надземный трубопровод
9692. მიწისპირა მილგაყვანილობა-наземный трубопровод
9693. მიწისპირა მილსადენი-наземный трубопровод
9703. მიწისქვეშა მშენებლობა-подземное стройтельство
9704. მიწისქვეშა ნაგებობები-подземное сооружения
9705. მიწისქვეშა სატვირთავი მანქანა-подземная погрузочная машина
9706. მიწისქვეშა სატვირთველი-подземный погрузчик
9707. მიწისქვეშა წყლების ზედაპირის დონე-зеркало подземных вод
9708. მიწისქვეშა წყლების მარაგები-запасы подземных вод
9709. მიწისქვეშა წყლების რესურსები-ресурсы подземных вод
9710. მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტი-горизонт подземных вод
9711. მიწისძვრა-землятресение
9766. მოიჯარადრე-арендатор, подрядчик
9769. მოიჯარე- арендатор, подрядчик
9767. მოიჯარადრე მშენებელი დაწესებულება-подрядное стройтельное учреждение
9770. მოიჯარე მშენებელი დაწესებულება- подрядное стройтельное учреждение
9768 მოიჯარადრე მშენებელი ორგანიზაცია- подрядная стройтельная организация
9771. მოიჯარე მშენებელი ორგანიზაცია- подрядная стройтельная организация
9807. მომგებიანობა-прибыльность
9871. მონტაჟი უნიფიცირებული კვანძებისაგან-монтаж из унифицированных узлов
9872. მონტაჟის დრო-время монтажа
9873. მონტაჟის ხანგრძლივობა-продолжительность монтажа
9895. მოსაპიკეთებელი ქვების მრეწველობა-промышленность облицовочного камня
9896. მოსაპიკეთებელი ქვის წარმოება- производство облицовочного камня
9911. მოტანა-доставка
9912. მოტომავალი-мотовоз
9971. მოცულობაში ცენტრირებული კუბური გისოსი-центрированная в объеме кубическая решетка
9972. მოცულობაში ცენტრირებული კუბური მესერი- центрированная в объеме кубическая решетка
9973. მოცულობაცენტრირებული კუბური გისოსი-объемноцентрированная кубическая решетка
9974. მოცულობაცენტრირებული კუბური მესერი- объемноцентрированная кубическая решетка
9976. მოცულობით დაცენტრებული კუბური გისოსი- объемноцентрированная кубическая решетка
9977. მოცულობით დაცენტრებული კუბური მესერი- объемноцентрированная кубическая решетка
10005. მოძრავი ზოდსაგდები ამწე-стриперный передвижной кран
10006 მოძრავი ზოდსაშიშვლებელი ამწე- стриперный передвижной кран
10007. მოძრავი ზოდსახდელი ამწე- стриперный передвижной кран
10017. მოძრაობა-движение
10018. მოძრაობა ზევით- движение вверх
10019. მოძრაობა ზევითკენ- движение вверх
10020. მოძრაობა ზემოთ- движение вверх
10021. მოძრაობა ზემოთკენ- движение вверх
10146. მრავალკულულა ბაგირი- многопрядний канат
10183. მრავალწნულიანი ბაგირი- многопрядний канат
10150 მრავალროტორიანი კულულდამხვევი მანქანა-многороторная прядевьющая машина
10151. მრავალროტორიანი სართავ-საწნავი მანქანა-многороторная прядевьющаямашина
10152. მრავალროტორიანი სახვევ-საწნავი მანქანა-многороторная прядевьющая машина
10174. მრავალციცხვიანი ექსკავატორი-многоковшовый экскаватор
10175. მრავალძაფა გაგლინვა-многониточная прокатка
10176. მრავალძაფა გლინვა- многониточная прокатка
10186. მრავლობითი დაცურება-множественное скольжение
10187. მრავლობითი სრიალი- множественное скольжение
10214. მსუბუქი ლითონი-легкий металл
10215. მსუბუქი მეტალი- легкий металл
10368. მშენებლობის სპეციალური მეთოდები-специальные методы стройтельства
10369. მშენებლობის სპეციალური ხერხები- специальные способы стройтельства
10370. მშენებლობის მეთოდები- методы стройтельства
10371. მშენებლობის ხერხები- способы стройтельства

 

ორ-ორჯერ მეორდება


10404-10405. მცირედ დაფლუსებული აგლომერატი-малоофлюсованный агломерат

10406-10407. მცირედ დაფლუსებული გუნდები- малоофлюсованные окатыши
10408-10409. მცირედ დაფლუსებული ცხობურა- малоофлюсованный спёк

 

10425. მძიმე ლითონები-тяжёлые металлы
10427. მძიმე მეტალები- тяжёлые металлы
10432. მწარე მარილი-горькая соль
10434. მწვავე-едкий
10435. მწკრივი–ряд
10437. მჭიდრო-тугой
10442. მხარი-плечо
10445. მხები დაცურება-касательное скольжение
10448. მხები სრიალი-касательное скольжение

 

იწყება განსაკუთრებული ნაწილი

 

10479. ნავთობ-აირის ბუდობი-залежи нефтегазовые
10486. ნავთობ-გაზის ბუდობი- залежи нефтегазовые
10480. ნავთობ-აირის გამომაცალკავებელი-нефтегазовый отделитель
10487. ნავთობ-გაზის გამომაცალკავებელი- нефтегазовый отделитель
10481. ნავთობ-აირის გამომცალკავებელი- нефтегазовый отделитель
10488. ნავთობ-გაზის გამომცალკავებელი- нефтегазовый отделитель
10482. ნავთობ-აირის ნარევები- смеси нефтегазовые
10489 ნავთობ-გაზის ნარევები- смеси нефтегазовые
10483. ნავთობ-აირის სეპარატორი- нефтегазовый сепаратор
10490. ნავთობ-გაზის სეპარატორი- нефтегазовый сепаратор
10484. ნავთობბაზა-нефтебаза
10485. ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა-нефтеперерабатывающий завод
10491. ნავთობგამტარის პარაფინიზაცია-парафинизация нефтепровода
10492. ნავთობები ანომალუტი სიბლანტით-нефти с аномальной вязкостью
10493. ნავთობი-нефт
10494. ნავთობის აირი-нефтяной газ
10496. ნავთობის გაზი- нефтяной газ
10495. ნავთობის აკუმულაცია-аккумуляция нефти
10497. ნავთობის გაუმარილოება-обессоливание нефти
10498. ნავთობის დაგროვება-накопление нефти
10499. ნავთობის დეგაზაცია –дегазация нефти
10500. ნავთობის დისტილატები-дистилляты нефти
10501. ნავთობის ემულსია-нефтяная эмулься
10502. ნავთობის ზეთები-нефтянные масла
10503. ნავთობის თანამდევი აირი-нефтяной попутный газ
10504. ნავთობის თანამდევი გაზი- нефтяной попутный газ
10505. ნავთობის თანმდევი აირი- нефтяной попутный газ
10506. ნავთობის თანმდევი გაზი- нефтяной попутный газ
10507. ნავთობის ინდუსტრია- нефтяная индустрия
10509. ნავთობის მეორადი მოპოვება-вторичная добыча нефти
10510. ნავთობის მეორეული მოპოვება- вторичная добыча нефти
10511. ნავთობის მიგრაცია-миграция нефти
10512. ნავთობის მომზადება შორ მანძილზე გადატუმბვისათვის-подготовка нефти к перекачке на дальные расстояния
10513. ნავთობის მომზადება შორ მანძილზე გადატუმბვისთვის-подготовка нефти к перекачке на дальные расстояния
10514. ნავთობის მომზადება შორეული ტრნსპორტირებისათვის-подготовка нефти к дальней транспортировке
10515. ნავთობის მომზადება შორეული ტრნსპორტირებისთვის-подготовка нефти кдальней транспортировке
10516. ნავთობის მოპოვება-добыча нефти
10617. ნავთობის მრეწველობა-нефтяная промышленность
10519. ნავთობის სტაბილიზაცია-стабилизация нефти
10520. ნავთობის ტენიანობა-влажность нефти
10521. ნავთობის ტრანსპორტი-транспорт нефти
10522. ნავთობის შენახვა-хранение нефти
10523. ნავთობის წარმოება-нефтяное производство
10524. ნავთობისა და აირის ამოფრქვევა-выброс нефти и газа
10528. ნავთობისა და გაზის ამოფრქვევა- выброс нефти и газа
10525. ნავთობისა და აირის კოლექტორები-коллекторы нефти и газа
10529. ნავთობისა და გაზის კოლექტორები- коллекторы нефти и газа
10526. ნავთობისა და აირის საზღვაო სარეწები-морские нефтегазовые промыслы
10530. ნავთობისა და გაზის საზღვაო სარეწები- морские нефтегазовые промыслы
10527. ნავთობისა და აირის საჭერი-ловушка нефти и газа
10531. ნავთობისა და გაზის საჭერი- ловушка нефти и газа
10532. ნავთობმოსაპოვებელი მილების საწყობი-склад нефтедобывающих труб
10533. ნავთობპროდუქტების შენახვა-хранение нефтепродуктов
10534. ნავთობპროდუქტსადენი-нефтепродуктопровод
10535. ნავთობსადენი-нефтепровод
10536. ნავთობსადენის დაპარაფინება-парафинизация нефтепровода
10537. ნავთობსადენის პარაფინიზაცია- парафинизация нефтепровода
10538. ნავთობსანახი-нефтехранилище
10539. ნავთობსაცავი- нефтехранилище
10540. ნავთობ-ქიმიური კომპლექსი-нефтехимический комплекс
10541. ნავთობშემკრები-нефтесборщик
10542. ნავთობჩასასხმელი გემი-нефтеналивное судно
10543. ნავთობჩასასხმელი მისადგომი-нефтеналивной причал
10544. ნავთობჩასასხმელი ნავმისადგომი- нефтеналивной причал
10545. ნავი-лодочка
10547. ნავუკა-лодочка
11395. პატარა ნავი- лодочка
10546. ნავმისადგომი-прчал
10558. ნათელი ფენა-светлый слой
10559. ნათელი შრე-светлый слой
10571. ნაკადულა ნახჭი-ручьистый (речной) узор
10576. ნაკეთობანი ფოლადის სხმულისაგან-изделия из стального литья
10577. ნაკეთობანი ფოლადის სხმულისგან- изделия из стального литья
10578. ნაკეთობები სხმული ლითონისაგან- изделия из литого металла
10579. ნაკეთობები სხმული ლითონისგან- изделия из литого металла
10580. ნაკეთობები სხმული მეტალისაგან- изделия из литого металла
10581. ნაკეთობები სხმული მეტალისგან- изделия из литого металла
10586. ნაკერისპირა ზონა-околошовная зона
10588. ნაკერმიმდებარე ზონა- околошовная зона
10587. ნაკერისპირა უბანი- околошовный участок
10589. ნაკერმიმდებარე უბანი- околошовный участок
10590. ნაკერმკუმშავი გლინები-шовсжимающие валки
10591. ნაკერშემომჭერი გლინები- шовсжимающие валки
10602. ნამეტნაწამლი-перетрав
10629. ნამზადის პროგრესული მოღუნვა-прогрессивное изгибание заготовки
10821. ნაწილი-часть
10875. ნახევრად მჟავა ცეცხლგამძლე-полукислый огнеупор
10897. ნახშირმჟავა აირი-углекислый газ
10898. ნახშირმჟავა გაზი- углекислый газ
11129. ნიჟაროვანა-ракушечник
11130. ნიჟარქვა- ракушечник
11131. ნისლეული-туманность
11191. ნორმები-нормы
11192. ნორმირება-нормирование
11193. ნულოვანი ბგერა-нулевой звук
11195. ნულოვანი რხევა-нулевые колебания
11212. ოლქი-область
11244. ორგანიზაცია-организация
11272. ორიენტაცია-ориентация
11297. ორმო-яма
11303. ორჟანგი-двуокись
11311. ორტი-орт
11318. ორფენოვანი სხმა-двухслойное литье
11319. ორფენოვანი ჩამოსხმა- двухслойное литье
11455. პერიფერია-периферия
11478. პერსონალი-персонал
11513. პირამიდა-пирамида
11607. პირობები-условия
11614. პიროლიზის აირი-пиролизный газ
11615. პიროლიზის გაზი- пиролизный газ
11616. პიროლიზური აირი- пиролизный газ
11617. პიროლიზური გაზი- пиролизный газ
11708. პლასტმასა-пластмасса
11722. პლისე-гармошка
11724. პნევადობა-сыпучесть
11769. პორცია-порция
11773. პოჭოჭიკი-цапфа
11774. პოხიერი აირები-жирные газы
11775. პოხიერი გაზები- жирные газы
11784. პროგრამა-программа
11786. პროდუქტი-продукт
11790. პროდუქცია-продукция
11817. პროცენტი-процент

 

ლექსიკონში მეტისმეტად მრავლადაა წარმოდგენილი პუდრთან და პუდრებთან დაკავშირებული ტერმინები

 

11878. პულპასადენი-пульпопровод
11879. პულპსადენი- пульпопровод
11880. პულპა- пульпа
11881. პულპი- пульпа
12034. რადიოაქტიური ლითონი-радиоактивный металл
12036. რადიოაქტიური მეტალი- радиоактивный металл
12042. რადიოგრაფიული გამოკვლევა- радиографическое исследование
12044. რადიოგრაფიული კვლევა- радиографическое исследование
12046. რადიომეტრიული გამოკვლევა-радиометрическое исследование
12047. რადიომეტრიული კვლევა-радиометрическое исследование
12051. რადიოქიმიური გამოკვლევა- радиохимическое исследование
12052 რადიოქიმიური კვლევა- радиохимическое исследование
12062. რაოდენობრივი გამოკვლევა-количественное исследование
12063. რაოდენობრივი კვლევა- количественное исследование
12073. რაფინირებული სპილენძი-рафинированная медь
12093. რეაგენტები-реагенты
12094. რეაგენტი-реагент
12097. რეაქტივები-реактивы
12098. რეაქტივი-реактив
12151. რეზერვი-резерв
12152. რეზერვუარი- резервуар
12153. რეზერვუარი აირისათვის- резервуар для газа
12154. რეზერვუარი აირისთვის- резервуар для газа
12155. რეზერვუარი გაზისათვის-резервуар для газа
12156. რეზერვუარი-გაზისთვის- резервуар для газа
12205. რენტაბელობა-рентабельность
12209. რენტგენის დებაისმიერი კამერა-рентгеновская камера Дебая
12210. რენტგენის დებაისმიერი საკანი- рентгеновская камера Дебая
12211. რენტგენის კამერა- рентгеновская камера
12215. რენტგენის საკანი- рентгеновская камера
12212. რენტგენის კამერა უკუგადაღებისათვის- рентгеновская камера для обратной съемки
12216. რენტგენის საკანი უკუგადაღებისათვის- рентгеновская камера для обратной съемки
12219. რენტგენის ხაზის გაგანიერება-уширение рентгеновской линии
12220. რენტგენის ხაზის გაფართოება- уширение рентгеновской линии
12221. რენტგენის ხაზის გეომეტრიული გაგანიერება-геометрическое уширение рентгеновской линии
12222. რენტგენის ხაზის გეომეტრიული გაფართოება-геометрическое уширение рентгеновской линии
12224. რენტგენის ხაზის ფიზიკური გაგანიერება-физическое уширение рентгеновской линии
12225. რენტგენის ხაზის ფიზიკური გაფართოება-физическоеуширение рентгеновской линии
12228. რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა- рентгенографическое исследование
12229. რენტგენოგრაფიული კვლევა- рентгенографическое исследование

 

№12259-მდე რენტგენულ კვლევებთან მრავალი უზუსტობაა

 

12317. რკინაბეტონი-железобетон
12318. რკინაბეტონის რეზერვუარი- железобетонный резервуар
12319. რკინაბეტონის საგროვი- железобетонный сборник
12343. რკინიგზა-железная дорога
12344. რკინიგზის გვირაბი-железодорожный тоннель
12345. რკინიგზის ცისტერნა- железодорожная цистерна
12383. რკინის მეორადი კარბიდი-вторичный карбид железа
12384. რკინის მეორეული კარბიდი- вторичный карбид железа
12408. რკინის ფენის დასმა-нанесение железного слоя
12409. რკინის ფენის დატანა- нанесение железного слоя
12419. რკინის შრის დასმა- нанесение железного слоя
12420. რკინის შრის დატანა- нанесение железного слоя
12411. რკინის შემცველი ლითონები-железосодержащие металлы
12413. რკინის შემცველი მეტალები- железосодержащие металлы
12415. რკინის შენადნობი ლითონებთან-сплав железа с металлами
12416. რკინის შენადნობი მეტალებთან- сплав железа с металлами
12425. რკინის ჯართის შელღობა-оплавление железного лома
12426. რკინის ჯართის შემოლღობა- оплавление железного лома
12545. სააგლომერაციო ფიალა-агломерационная чаша
12547. სააგლომერაციო ჯამი- агломерационная чаша
12548. სააგურაკებელი პუდრები-брикетируемые пудры
12607. საბრიკეტებელი პუდრები- брикетируемые пудры
12549. სააგურაკებელი ფხვნილები- брикетируемые порошки
12608 საბრიკეტებელი ფხვნილები- брикетируемые порошки
12550. სააგურაკებელი ფხვნილი- брикетируемый порошок
12609. საბრიკეტებელი ფხვნილი- брикетируемый порошок
12553. საავიაციო ქარხანა-авиационный завод
12554. საავტომობილო გზა- автомобильная дорога
12556. საავტომობილო ქარხანა-автомобильный завод
12557. საათის ისრის მიმართულებით-по часовой стрелке
12576. საბაგირო გზა-канатная дорога
12578. საბადო-месторождение
12579. საბადოები- месторождения
12580. საბადოს კომბინირებული ტრანსპორტი-рудничный комбинированный транспорт
12581. საბაზო ლითონი-базовый металл
12582. საბაზო მეტალი- базовый металл
12585. საბეკნელა-трамбовка
12658. საგნესი- трамбовка
12591. საბითუმო ფასები - оптовые цены
12598. საბოლოო თბოდამუშავება- окончательная теплообработка
12599. საბოლოო თბური დამუშავება- окончательная тепловая обработка
12605. საბოლოო სითბური დამუშავება- окончательная тепловая обработка
12600. საბოლოო თერმოდამუშავება- окончательная термообработка
12601. საბოლოო თერმული დამუშავება- окончательная термическая обработка
12616. საბრუნი აირი-оборотный газ
12617. საბრუნი გაზი- оборотный газ
12622. საბრჯენი-упор
12631. საბჯენი- упор
12660. საგროვი აირისათვის-сборник для газа
12661. საგროვი აირისთვის- сборник для газа
12662. საგროვი გაზისათვის- сборник для газа
12663. საგროვი გაზისთვის- сборник для газа
12675. სადგური-станция
12692. სადეტონაციო ზონარი-детонирующий шнур
12694. სადისპეჩერო-диспечерская
12705. საერთაშორისო კონგრესი-международный конгресс
12714. საერთო ფორიანობა-общая пористость
12715. საერთო ფოროვანობა- общая порозность
12716. საერთო ფოროვნება- общая порозность
12717. საექსკავატორო სამუშაოები-экскаваторные работы
12743. საზუსტავი გლინები-правильные (рихтовальные) валки
12744. საზუსტავი გლინი- правильный (рихтовальный) валок
12745. საზუსტავი გორგოლაჭი- рихтовальный ролик
12758. სათბობი აირი-отопительный газ
12759. სათბობი გაზი- отопительный газ
12761. სათბობის კუთრი ხარჯი-удельный расход топлива
12767. სათბობის ხვედრითი ხარჯი- удельный расход топлива
12787. საიჯარო სამუშაოები-подрядные работы
12788. საიჯარო ქირა-арендная плата
12789. საიჯარო წესით-подрядным способом
12790. საიჯარო ხერხით- подрядным способом
12807. საკერძის აირი-колошниковый газ
12808. საკერძის გაზი- колошниковый газ
12829. საკისარი-подшипник
12830. საკისრების მასალის საწყობი-склад подшипниковых материалов
13114. სასაკისრე მასალის საწყობი- склад подшипниковых материалов
12831. საკისრების საწყობი- склад подшипников
12832. საკნებიანი ღუმელი-камерная печь
12833. საკნიანი ღუმელი- камерная печь
12929. სამედიცინო თერმომეტრი-медицинский термометр
12930. სამედიცინო პერსონალის დატვირთვა- нагрузка медицинского персонала
12931. სამედიცინო შემოწმება- медицинское освидетельствование
12933. სამთო კომბაინი-горний комбайн
12934. სამთო კომპლექსი- горний комплекс
12937. სამთო სამაგრი- горная крепь
12938. სამთო საქმე- горное дело
12939. სამთო საწარმო- горное предприятие
12940. სამთო ქანების აკუსტიკური სიხისტე-акустическая жесткость горных пород
12941. სამთო ქანების ზღვრული წონასწორობა-предельное равновесие горных пород
12942. სამთო ქანების სიმაგრე-крепость горных пород
12943. სამთო ქანების ჰიდრავლიკური ნგრევა-гидравлическое разрушение горных пород
12944. სამთო ქანების ჰიდრავლიკური რღვევა-гидравлическое разрушение горных пород
12945. სამთო ქარხანა-горный завод
12946. სამთოგამამდიდრებელი კომბინატი-горно-обогатительный комбинат
12947. სამთომამდიდრებელი კომბინატი-горно-обогатительный комбина
12948. სამთოქიმიური ინდუსტრია-горнохимическая индустрия
12949. სამთოქიმიური მრეწველობა- горнохимическая промышленность
12950. სამთოქიმიური წარმოება- горнохимическое производство
12964. სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვება-лечебно-профилактическое питание
12965. სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები- лечебно-профилактическое мероприятие
12973. სამსახური-служба
12974. სამუშაო-работа

 

შეადარეთ!

 

13094. სარკინიგზო გვირაბი-железодорожный тонелл
12344. რკინიგზის გვირაბი- железодорожный тонелл
13095. სარკინიგზო ლითონი- железодорожный металл
13096. სარკინიგზო მეტალი- железодорожный металл
13097. სარკინიგზო ცისტერნა- железодорожная цистерна
12345. რკინიგზის ცისტერნა- железодорожная цистерна
13102. სარფიანობა-прибыльность
13108. სარჭი-шпилка
13137. სასარგებლო წიაღისეულის ხარისხის გასაშუალება-усреднение качества полезных ископаемых
13138. სასარგებლო წიაღისეულის ხარისხის გასაშუალოება- усреднение качества полезных ископаемых
13139. სასარგებლო წიაღისეულის ხარისხის გაშუალება- усреднение качества полезных ископаемых
13140. სასარგებლო წიაღისეულის ხარისხის გაშუალოება- усреднение качестა полезных ископаемых
13143. სასახურავე თუნუქი-кровельная жесть
13144. სასახურავე რკინა-кровельное железо
13145. სასახურავე ფურცელი-кровельный лист
13535. სახურავი ფურცელი- кровельный лист
13155. სასმელი წყალმომარაგება-пытьевое водоснабжение
13156. სასმელი წყლით მომარაგება-снабжение пытьевой водой
13157. სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ქარხანა-завод сельскохозяйственных машин
13192. სატელეგრაფო კაბელი-телеграфный кабель
13193. სატელეფონო კაბელი-телефонный кабель
13194. სატელეფონო კავშირი-телефонная связь
13209. სატრაქტორო ქარხანა-тракторный завод
13215. სატუჩისმიერი დაყალიბება-мундштучное формование
13216. სატუჩისმიერი ექსტრუზია-мундштучная экструзия
13250. საფრთხილო ზონა-опасная зона
13272. საღამოს ცვლა-вечерная смена
13278. საღორღი-дробилка
13294. საყარი-отвал
13310. საყრელი- отвал
13316. საშემკეთებლო ქარხანა-ремонтный завод
13328. საშუალება-средство
13329. საშუალო-среднее
13392. საცავი-хранилище
13415. საცივებელი კამერა-холодильная камера
13417. საცივებელი საკანი- холодильная камера
13419. საციცხვე აგური-ковшовый кирпич
17364. ციცხვის აგური- ковшовый кирпич
13449. საწიდე ფიალა-шлакова чаша
13450. საწიდე ფიალების საწყობი-склад шлаковых чаш
13678. სითბური-тепловой

13915-13918 აბსურდია სისალის შესწავლა!

14063. სპინ-ორბიტული გაპობა-спин-орбитальное расщепление
14064. სპინ-ორბიტული გახლეჩა- спин-орбитальное расщепление
14090. სრული აუსტენიზაცია-полная аустенизация
14105. სრულტეხი-долом
14189. სტრუქტურული მდგენელი-структурная состаляющая
14192. სტრუქტურული შემდგენი- структурная состаляющая
14320. სხმა- литье
16908. ჩამოსხმა- литье
14321. სხმა ბოყვებში-литье в изложницы
16909. ჩამოსხმა ბოყვებში- литье в изложницы
14322. სხმა გაიშვიათებულ ატმოსფეროში- литье в разреженной атмосфере
16910. ჩამოსხმა გაიშვიათებულ ატმოსფეროში- литье в разреженной атмосфере
14323. სხმა გაუხშოებულ ატმოსფეროში- литье в разреженной атмосфере
16911. ჩამოსხმა გაუხშოებულ ატმოსფეროში- литье в разреженной атмосфере
14324. სხმა დონის ქვეშ- литье под уровень
16912 ჩამოსხმა დონის ქვეშ- литье под уровень
14325. სხმა ვაკუუმში- литье в вакууме
16913. ჩამოსხმა ვაკუუმში- литье в вакууме
14326. სხმა წიდის ქვეშ- литье под шлаком
16914. ჩამოსხმა წიდის ქვეშ- литье под шлаком
14327. სხმა წნევის ქვეშ- литье под давлением
16916. ჩამოსხმა წნევის ქვეშ- литье под давлением
14363. ტანგენსური ოქტაედრული ძაბვა-тангенциальное октаэдрическое напряжение
14371. ტანგენციური ოქტაედრული ძაბვა-тангенциальное октаэдрическое напряжение
14364. ტანგენსური სიჩქარის კოეფიციენტი-коэффициент тангенциальной скорости
14372. ტანგენციური სიჩქარის კოეფიციენტი-коэффициент тангенциальной скорости
14365. ტანგენსური სრიალი- тангенциальное скольжение
14373. ტანგენციური სრიალი- тангенциальное скольжение
14366. ტანგენსური ძაბვა- тангенциальное напряжение
14374. ტანგენციური ძაბვა- тангенциальное напряжение
14376. ტანკერ-танкер
14426. ტენის შთანთქმის უნარი-способность к поглощению влаги
14426. ტენის შთანთქმის უნარიანობა- способность к поглощению влаги
14433. ტერმინი-термин
14434. ტერმინოლოგია-терминология
14435. ტერმინოლოგიური- терминологический

 

№№ 2190 -2251 . . . გამოცდა. .


14441-14489 . . . ჩანაცვლებულია. . .ტესტირებით

14500. ტექნიკა-техника
14501. ტექნიკოსი-техник
14505. ტექნიკური პერსონალი-технический персонал
14507. ტექნიკური პირობები –технические условия
14510. ტექნიკური ხელმძღვანელი-технический руководитель
14511. ტექნოლოგი-технолог
14512. ტექნოლოგია-технология
14539 ტეხი-излом
14540. ტეხის ზედაპირი-поверхность излома
14541. ტეხის კრისტალურობა-кристаличность излома
14542. ტეხის სახე-вид (характер) излома
14543. ტეხის სახეობა-разновидность излома
14544. ტეხის ტიპი-тип излома
14545. ტეხის ფოკუსი-фщкус излома
14546. ტეხის ხედი-вид излома
14629. ტორფი-торф
14630. ტორფის ბიტუმი-торфяние битумы
14631. ტორფის კუპრი – торфяной деготь
14632. ტორფის ფხვნადობა-крошиьость торфа
14633. ტორფის ცვილი-торфяной воск
14677. ტროოსტიტი-троостит
14682. ტროსტიტი-тростит
14678. ტროოსტიტ-სორბიტი-трооститосорбит
14683. ტროსტიტ-სორბიტი- троститосорбит
14679. ტროოსტოსორბიტი- троостосорбит
14684. ტროსტოსორბიტი- тростосорбит
14749. უარყოფითი დაშვება-минусовой допуск
14754. უბედური შემთხვევა-несчастный случай
14755. უბერებელი ფოლადი-нестареющая сталь
14906. უძველებადი ფოლადი- нестареющая сталь
14771. უკმარისობა-нехватка
14772. უკმარმცხვარი-недопекание
14871. უსრულმცხვარი- недопекание
14773. უკმარმწვარი-недопал
14872. უსრულმწვარი- недопал
14774. უკმარსხმული-недолив(ка)
14876. უსრულსხმული- недолив(ка)
14775. უკმარცხობილი-недопекание
14878. უსრულცხობილი- недопекание
14780. უკუგისოსი-обратная решетка
14788. უკუმესერი- обратная решетка
14866. უსაფრთხოება-безопасность
14867. უსაფრთხოების ტექნიკის წესები-правила техники безопасности
14874. უსრულნადუღი-непровар
14875. უსრულნაკერი- непровар
14877. უსრულშენადუღი- непровар
14903. უჩანასრო ნიმუში-образец без надреза
14904. უჩანაჭრო ნიმუში-образец без надреза
14919. უწრთობლად დაბერება-старение без закалки
14920. უწრთობლად დაძველება- старение без закалки
15096. ფასონური აგურების საწყობი-склад фасонных кирпичей
15104. ფაქტიური მნიშვნელობა-фактическое значение
15105. ფაქტიური სიდიდე-фактическая величина
15163. ფერმი-ზედაპირი-Ферми-поверхность
15165. ფერმის ზედაპირი- поверхность Ферми
15169. ფერობორის საწყობი-склад ферробора
15171. ფეროვანადიუმის საწყობი- склад феррованвдия
15173. ფეროვოლფრამის საწყობი- склад ферровольфрама
15184. ფერომოლიბდენის საწყობი- склад ферромолибдена
15188. ფერონიობიუმის საწყობი- склад феррониобия
15195. ფეროსილიციუმის საწყობი- склад ферросилиция
15199. ფეროტიტანის საწყობი- склад ферротитана
15202. ფეროქრომის საწყობი- склад феррохрома
15208. ფეროცერიუმის საწყობი- склад ферроцерия
15247. ფირფიტოვან-ზონარიანი ტრანსპორტიორი-пластинчато-ленточный транспортер

 

№№15312-15422 ფოლადებთან დაკავშირებით მრავალი უზუსტობაა

 

15595. ფრეზვა-фрезерование
15596. ფრეზი-фреза
15597. ფრეზიანი ექსკავატორი-фрезерный экскаватор
15601. ფრთათვლიანი ექსკავატორი-роторный экскаватор
15706. ფხვნილები თუჯის განგოგირდებისათვის-порошки для обессеривания чугуна
15707. ფხვნილები თუჯის განგოგირდებისთვის- порошки для обессеривания чугуна
15708. ფხვნილები თუჯის გაქრევისათვის- порошки для продувки чугуна
15709. ფხვნილები თუჯის გაქრევისთვის- порошки для продувки чугуна

 

და ა.შ 15710-15727 იგივე ფორმით მეორდება ფხვნილები !!

 

15779. ქალაქის კოლექტორი-коллектор
15808. ქართა სქემა-роза ветров
15812. ქარხნის მუშაკი-заводской работник
15896. ქვის დამუშავებ – обработка камня
15897. ქვის დამუშავება ალმასებით-алмазная обработка камня
15898. ქვის დამუშავება ალმასით- алмазная обработка камня
15899. ქვის დაპროფილება-профилирование камня
15900. ქვის დასამუშავებელი ჩარხები-камнеобрабатывающие станки
15901. ქვის კამარა-каменный свод
15902. ქვის სამტეხლოები-каменоломни
15903. ქვის საჭრელი მანქანა – камнерезная машина

 

№№15917 - 15926 ქიმიურ თბური დამუშავება ???
№№15927 -15977. . .სიტყვა ქიმიური. . .მრავალ ტერმინში არასწორადაა წარმოდგენილი

 

16113. ღამის ცვლა-ночная смена
16174. ღრიჭო-зазор
16175. ღრიჭოვანი ღუმელი-щеловая печь
16506. შენება-строить
16521. შერეული ბრიგადა-смешанная бригада
16525. შერეული ნგრევა-смешанное разрушение
16526. შერეული რღვევა- смешанное разрушение
16589. შეყურსული დეფორმაცია-сосредоточенная деформация
16589. შეყურსული ფორმაცვლილება- сосредоточенное формаизменение
16590. შეყურსული შევიწროება- сосредоточенное сужение
15591. შეყურსული წაგრძელება- сосредоточенное удлинение
16621. შეწრთობადობის კვლევა ჯომინის მეთოდით–исследование прокаливаемости по методу Джомини
16622. შეწრთობადობის კვლევა ჯომინის მიხედვით– исследование прокаливаемости по Джомини
16623. შეწრთობადობის კვლევა ჯომინის ხერხით–исследование прокаливаемости по способу Джомини
16628. შეწრთობადობის შესწავლა ჯომინის მეთოდით–изучение прокаливаемости пметоду Джомини
16629. შეწრთობადობის შესწავლა ჯომინის მიხედვით–изучение прокаливаемости по Джомини
16630. შეწრთობადობის შესწავლა ჯომინის ხერხით–изучение прокаливаемости по способу Джомини
16632.შეწრთობადობის შეფასება ჯომინის მეთოდით–оценка прокаливаемости по методу Джомини
16633. შეწრთობადობის შეფასება ჯომინის მიხედვით–оценка прокаливаемости по Джомини
16634. შეწრთობადობის შეფასება ჯომინის ხერხით–оценка прокаливаемости по способу Джомини
16642. შეხსნილი რულონის მოწვა-отжиг распущенных рулонов
16643. შეხსნილი რულონი- распущенный рулон
16672. შიგა ანაშრევი-внутреннее отслоение
16696. შიდა ანაშრევი- внутреннее отслоение
16703. შინაგანი ანაშრევი- внутреннее отслоение
16673. შიგა ბზარი-внутреняя трещина
16704. შინაგანი ბზარი- внутреняя трещина
16682. შიგა ნარჩენი ძაბვები- внутренние остоточние напряжения
16697. შიგა ნარჩენი ძაბვები- внутренние остоточние напряжения
16706. შინაგანი ნარჩენი ძაბვები- внутренние остоточние напряжения
16685. შიგა ფურჩი- внутреняя плена
16695. შიგამარცვლური კოროზია-внутризёренная коррозия
16709. შინაგანი ფურჩი- плена
16688. შიგა ძაბვები- внутренние напряжения
16698. შიდა ძაბვები- внутренние напряжения
16710. შინაგანი ძაბვები- внутренние напряжения
16689. შიგა ძაბვები სხმულში- внутренние напряжения в отливке
16711. შინაგანი ძაბვები სხმულში- внутренние напряжения в отливке
16690. შიგა წნევა- внутреннее давление
16701. შიდა წნევა- внутреннее давление
16713. შინაგანი წნევა- внутреннее давление
16692. შიგა ხიწვი-внутренний заусенец
16716. შინაგანი ხიწვი- внутренный заусенец
16693. შიგა ჯართი- внутренный лом
16693. შიგა ჯართი- внутренный лом
16701. შიდა ჯართი- внутренный лом
16674. შიგა გრატი-внутренный грат
16692 შიგა ხიწვი- внутренный грат
16716. შინაგანი ხიწვი- внутренный заусенец
16731. შლიფების ელექტროლიზური გაპრიალება-электролизное полирование шлифов
18231. ხეხების ელექტროლიზური გაპრიალება- электролизное полирование шлифов
16733. შლიფების მექანიკური გაპრიალება-механическое полирование шлифов
18233. ხეხების მექანიკური გაპრიალება- механическое полирование шлифов
16735. შლიფების ქიმიურ-მექანიკური გაპრიალება-химико-механическое полирование шлифов
18234 ხეხების ქიმიურ-მექანიკური გაპრიალება- химико-механическое полирование шлифов
16757. შპალი-шпала
16777. შრომის ანაზღაურება-оплата труда
16778. შრომის დაცვა-охрана труда
16779. შრომის დაცვის ინსპექცია-инспекция по охране труда
16780. შრომის დაცვის საზოგადოებრივი ინსპექცია-общественная инспекция по охране труда
16781. შრომის იარაღები-орудие труда
16782. შრომის ნაყოფიერება-производительность труда
16783. შრომის ნორმირება-нормирование труда
16784. შრომის ორგანიზება-организация труда
16785. შრომის სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები-санитарно-гигиенические условие труда
16786. შრომისუუნარობა-нетрудоспособность
16853. შუბი-копье
16856. შხამიანობა-ядовтость
16863. შხივი-перепад
17026. ჩაფლვის სიღრმე – глубина погружения
17036. ჩაყვინთვის სიღრმე-глубина погружения
17038. ჩაძირვის სიღრმე- глубина погружения
17030. ჩაქუჩიანი მსხვრეველა-молтковая дробилка
17031. ჩაქუჩიანი სამსხვრეველა- молтковая дробилка
17032. ჩაქუჩიანი საღორღი- молтковая дробилка
17057. ჩაჯდომის ფორიანობა-усадочная пористость
17058. ჩაჯდომის ფოროვანობა- усадочная порозность
17059. ჩაჯდომის ფოროვნება- усадочная порозность
17064. ჩილეს გვარჯილა-чилийская селитра
17065. ჩილის გვარჯილა- чилийская селитра
17083. ჩქაროსნული სხმა-скоростное литье
17084. ჩქაროსნული ჩამოსხმა- скоростное литье
17088. ცალჩამჩიანი ექსკავატორი-одночерпаковый (экскаватор)
17089. ცალციცხვიანი ექსკავატორი-одноковшовый грабарь (экскаватор)
17090. ცარიელა-порoжняк
17091. ცარიელი-порожный
17098. ცელსიუსის თერმომეტრი-термоьетр Целься
17116. ცემენტი-цемент
17117. ცემენტის თხელი ხსნარი-заливать жидким цементним раствором
17118. ცემენტის ნედლეული-цементное сирье
17119. ცემენტის ქარხანა-цементный завод
17261. ცივი თუჯის საწყობი-склад холодного чугуна
17386. ცომისებრი-тестообразный
17388. ცომისმაგვარი- тестообразный
17406. ცული-топор
17471. ცხენის ძალა-лошадиная сила
17475. ცხიმი-жир
17517. ძაბვათა შხივი-перепад
17567. ძვრით ნგრევა- разрушение сдвигом
17568. ძვრით რღვევა- разрушение сдвигом
17579. ძირითადი საშუალებები-основные средства
17580. ძირითადი საშუალებების ამორტიზაცია-амортизация основных средств
17581. ძირითადი საშუალებების ცვეთა-износ основных средств
17583. ძირითადი ფონდები- основные фонды
17584. ძირითადი ფონდების ამორტიზაცია- амортизация основных фондов
17602. ძრავა-двигатель
17603. ძრავების საწყობი-склад двигателей
17604 ძრავმავალი-мотовоз
17631. წახნაგცენტრირებული კუბური აგებულება-гранецентрированное кубическое строение
17634. წახნაგდაცენტრებული კუბური აგებულება-гранецентрированное кубическое строение
17632. წახნაგდაცენტრებული კუბური გისოსი-гранецентрированная кубическая решетка
17633. წახნაგდაცენტრებული კუბური მესერი-гранецентрированная кубическая решетка
17635. წახნაგცენტრირებული კუბური გისოსი-гранецентрированная кубическая решетка
17636. წახნაგცენტრირებული კუბურიმესერი- гранецентрированная кубическая решетка
17652. წესიერი-правильный, верний
17633. წესრიგი-порядок
17669. წვრთნა-тренировка
17823. წმინდად დაფქული პუდრი-тонкомолотая пудра
17825. წმინდად ნაფქვავი პუდრი- тонкомолотая пудра
17824. წმინდად დაფქული ფხვნილი- тонкомолотый порошок
17826. წმინდად ნაფქვავი ფხვნილი- тонкомолотая порошок
17891. წრთობა ლღობილიდან-закалка из расплава
17892. წრთობა მარილაბაზანაში- закалка в соляной ванне
17937. წრთობის ტროოსტიტი-троостит закалки
17938. წრთობის ტროსტიტი- троостит закалки
17948. წრფივი გაფართოების კოეფიციენტი- коэффициент линейного расширения
18142. ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტი- коэффициент линейного расширения
17949. წრფივი გაფართოების ტემპერატურული კოეფიციენტი- коэффициент линейного
расширения температурный
18143. ხაზოვანი გაფართოების ტემპერატურული კოეფიციენტი- коэффициент линейного
расширения температурный
17950. წრფივი კუმშვის კოეფიციენტი- коэффициент линейного сжатия
17953. წრფივი შეკუმშვის კოეფიციენტი- коэффициент линейного сжатия
18147. ხაზოვანი კუმშვის კოეფიციენტი- коэффициент линейного сжатия
17951. წრფივი ნაირმარცლოვნება-линейня разнозернистость
18148. ხაზოვანი ნაირმარცლოვნება- линейня разнозернистость
17954. წრფივი ცვეთა-линейный износ
18150. ხაზოვანი ცვეთა- износ
17955. წუნდებულ ნაკეთობათა საწყობი- склад бракованных изделий
17960. წუნიანი ნაკეთობების საწყობი- склад бракованных изделий
17956. წუნდებული ნაწარმის საწყობი- склад бракованных продукции
17957. წუნდებული პროდუქციის საწყობი- склад бракованных продукции
18004. წყალქვეშა ნავთობსაცავი-подводное нефтехранилище
18009. წყვეტით ნგრევა-разрушение отривом
18010. წყვეტით ღღვევა- разрушение отривом
18036. წყლის მარაგები-водные запасы
18042. წყლის რესურსები- водные ресурсы
18059. ჭაბურღილების დაწნეხა-опресовка скважин
18092. ჭედადი თუჯი-ковкий чугун
18118. ჭრით ნგრევა- разрушение срезом
18119. ჭრით რღვევა- разрушение срезом
18125. ხავერდისებრი ტეხი-бархатистый излом
18126. ხავსის ტორფი-мохоиый торф
18127. ხაზები-линии
18128. ხაზი-линия
18164. ხანძარსაქრობი საშუალებები-средства пажаротушения
18165. ხანძარსაწინააღმდეგო კედელი-противопожарная стена
18166. ხანძარსაწინააღმდეგო საკონტროლო სამსახური-противопожарная контрольная служба
18167. ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური- противопожарная служба
18168. ხანძარსაწინააღმდეგო ქაფი- противопожарная пена
18192. ხედი-вид
18193. ხეთქა-скаливание
18197. ხელის ურიკა-ручная тележка
18201. ხელოვნური დაბერება-искуственное старение
18202. ხელოვნური დაძველება- искуственное старение
18207. ხელშეკრულება-договор
18230. ხეტყის საწყობი-лесной склад, склад лесоматериалов
18232. ხეხების ელექტროლიტური გაპრიალება- электролиеное полирование шлифов


№№ 7953 - 7966 ტერმინი კუთრი
№№18238 - 18251-ში ჩანაცვლებულია ტერმინი ხვედრითით


18299. ხრახნსაცობი-вентиль
18310. ხრეში-гравий
18334. ჯამისებრი ტეხი-чашевидный излом
18335. ჯამისმაგვარი ტეხი- чашеобразный излом
18336. ჯამკონუსა ტეხი-чашечно-конусный излом
18337. ჯამკონუსა ტიპის რღვევის რელიეფი-рельеф разрушения типа чашка-конус
18338. ჯამკონუსა ტიპის ტეხი-излом типа чашка-конус
18375. ჯიბსის პოტენციალი-потенциал Гиббса
18379 ჯიფსის პოტენციალი- потенциал Гиббса
18376. ჯიბსის ფაზათა წესი-правило фаз Гиббса
18378. ჯიბსის ფაზათა წესი- правило фаз Гиббса
18434. ჰელიკოიდური კბილა თვალი-геликоидальное зубчатое колесо
18435. ჰელიკოიდური კბილანა- геликоидальное зубчатое колесо
18468. ჰიგრომეტრი-гигрометр
18523. ჰიდროტრანსპორტი-гидротранспорт
18560. ჰუმიფიკაცია-гумификация

17-08-2015    ნანახია: 3 317-ჯერ