სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
აფეთქებით მასალების მიღების XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2016 წლის 20-24 ივნისს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით და ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის თანადაფინანსებით მივლინებული ვიყავი ქ. კოიმბრაში (პორტუგალია) აფეთქებით მასალების მიღების XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმში მონაწილეობის მისაღებად. სიმპოზიუმის მუშაობის მიმართულებები იყო მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ბიზნესი და ინოვაციები.

 

24 ივნისს სიმპოზიუმის სასესიო სხდომაზე წავიკითხე მოხსენება თემაზე: კარბიდების, ნიტრიდების და ბორიდების შემცველი გრადიენტული კერამიკული მასალების თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი. ფუნქციონალურ-გრადიენტული მასალების მიღების ეს ტექნოლოგია შემუშავებულია ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში. სამუშაოში წარმოდგენილი იყო კვლევები მაღალი ხარისხის კერამიკული მასალის მისაღებად Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me  სისტემების ფუძეზე დეფიციტური, ძვირადღირებული, მასალების და რთული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. წარმოდგენილი მასალის განხილვის საფუძველზე გაკეთდა დასკვნა, რომ სინთეზირებული ცხელი თმს პროდუქტების დაწნეხვით, კომპაქტური სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული მასალების მიღებისას მეტად მნიშვნელოვანია, ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევა. ეს პარამეტრები წარმოადგენს დროის და წნევის მახასაიათებლებს. წარმოდგენილი ტექნოლოგიით მიღებული მასალები, რომლის ერთი ფენა სალი შენადნობებია, მეორე კი ფოლადი, მეტად პერსპექტიულია საჯავშნე მასალებად. დღემდე არსებულ საჯავშნე ფოლადებთან შედარებით მათ გააჩნიათ თვისობრივი უპირატესობები (უფრო მტკიცეა), ამასთან კონსტრუქცია 1,7-ჯერ უფრო მსუბუქია საჯავშნე ფოლადების ანალოგიურ კონსტრუქციასთან შედარებით. პერსპექტიულია აღნიშნული საჯავშნე მასალების გამოყენება ქვეყნის თავდაცვის საქმეში. გარდა ამისა ეს მასალები გამოიყენება ნავთობისა და გაზის მოპოვების დროს სატეხის მჭრელი კბილებისა და სწრაფცვეთადი დეტალების ზედაპირის დასამზადებლად.

 

მოხსენებამ დამსწრე საზოგადოების ინტერესი გამოიწვია, დასმული იყო მრავალი შეკითხვა, რომლებიც ეხებოდნენ როგორც ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობას , ისე მიღებული მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევების თავისებურებებს. ყველა შეკითხვაზე ამომწურავი პასუხები იქნა გაცემული.

 

კონგრესზე აგრეთვე წარმოდგენილი იყო აფეთქებით მასალების მიღებაზე მომუშავე ქართველ მეცნიერთა სამუშაოები სამთო ინსტიტუტიდან. მათი განხილვა საინტერესოდ მიმდინარეობდა. დამყარდა ახალი კონტაქტები უცხოელ კოლეგებთან.მოხდა წინასწარი შეთანხმება პორტუგალიელ, გერმანელ , უკრაინელ მეცნიერებს და ჩვენს შორის ევროკავშირის პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთობლივი საპროექტო განაცხადის შემუშავების შესახებ. პროექტის სავარაუდო თემა იქნება „თხევადი რადიაქტიური ნარჩენების შესანახად მრავალფენიანი ლითონური მასალების მიღების სამეცნიერო საფუძვლების შექმნა“.

 

სიმპოზიუმის პროგრამით გაიმართა რამოდენიმე საინტერესო ექსკურსია ქალაქ კოიმბრას უნივერსიტეტში, აგრეთვე სხვა ღირსშესანიშნავ ადგილებში. ხოლო სიმპოზიუმის დასასრულს გაიმართა დიდი გამოსათხოვარი ბანკეტი.


კონგრესზე წარმოდგენილი მოხსენებები გამოიცა კრებულის სახით.

 

4-07-2016    ნანახია: 1 526-ჯერ