სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
შტატგარეშე
კონსტანტინე არუთინოვი
ინჟინერ ელექტრიკოსი (არასრული)

დაბადების თარიღი

08.07.1933

განათლება

  • 1956 - 1964 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით სამრეწველო საწარმოთა და დანადგართა ელექტროფიკაცია; კვალიფიკაცია -  ინჟინერ ელექტრომექანიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1965-1969 წწ. - ელექტრო-ტექნიკური მრეწველობის საკონსტრუქტორო ბიურო, ინჟინერ ელექტრიკოსი - უფროსი ინჟ.ელექტრიკოსი. - მთ.სპეციალისტი;
  • 1969-1970 წწ. - ქიმიური მრეწველობის სამმართველო, ელექტრო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი;
  • 1970-2006 წწ. - სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროსთან არსებული სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო, განყოფილების უფროსი - მთ.ინჟინერი;
  • 2006-2008 წწ. - ფ.თავაძის მეტალურგიის ინსტიტუტი, მთ.ენერგეტიკოსი;
  • 2008-2016 წწ. - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;
  • 01.06.2016 - დღემდე - სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, საკონტროლო გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფის უფროსი;