სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ლერი რუხაძე
ინჟინერი
lerirukhadze@gmail.com

დაბადების თარიღი

23.08.1947

განათლება

 • 1965 - 1971 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ფიზიკოსი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი ტექნიკაში - 1990;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1971 - 1979 წწ. - სამეცნიერო-საწარმოო გაერთანება „მიონი“;
 • 1979 - 1980 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემია, ვახუშტის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტი, უფრ.ინჟინერი ; - 1979-1980;
 • 1980 წ. - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, (უმცრ.მეცნ. თანამ., უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი);

სამეცნიერო ინტერესები

 • ნახშირბადის და ბორშემცველი ნანოსტრუქტურული მასალების მიღება და ფიზიკური თვისებების კვლევა;  ბორშემცველი კომპოზიციური მასალების მიღება და ფიზიკურ-მექანიკური და ტრიბოლოგიური თვისებების კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობა-42, მათ შორის ბოლო წლებში გამოქვეყნებული ნაშრომები:

 • А.З.Канделаки, Д.И.Багдавадзе, Л.Н.Рухадзе. Термодинамический анализ восстановления оксида никеля этиловым спиртом. Известия Национальной Академии наук Грузии. Серия химическая.т.33, №2, 2007, 204-207; 

 • რ.ამირანაშვილი, თ.პოპიაშვილი, ო.მიქაძე, ლ.რუხაძე.სუფთა ნიკელისა და კობალტის მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით. სტუ-ს შრომები, #1 (467), 2008, 52-54; 

 • L.N.Rukhadze, E.R.Kutelia, N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi, S.I.Bakhtiarov. Preparation and Characterization of carbon Nanoparticles Doped with Magnetic Clusters. Georgian Engineering News, #4 (v.52), 2009, 56-59; 

 • გ.მიქაძე, ლ.რუხაძე, ნ.მაისურაძე, მ.ტატიშვილი, ო.მიქაძე. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით. სტუ-ს შრომები, #3 (477), 2010, 61-65;

 • L.N.Rukhadze, E.R.Kutelia, N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi, D.I.Gventsadze, A.M.Akhalkatsi, T.A.GavaSheli. Investigation of morphology and magnetic properties of carbon powder nanoparticles doped with Iron and Cobalt atoms. Georgian Engineering News, #3 , 2010, 75-82; 

 • L.Rukhadze, E.Kutelia, N.Maisuradze, B.G.Eristavi, S.Bakhtiarov. Magnetic carbon nanopowder. i-manager’s Journal on Mechanical Engineering, v.1, #1 nov.2010-Jan.2011, 16-20; 

 • E.R.Kutelia,L.N.Rukhadze, N.I.Maisuradze, T.G.Kukava, O.O.Tsursumia, B.G.Eristavi, T.A.Dzigrashvili, G.V.Kukhalashvili, J.A.Padgurskas. Investigation of magnetic carbon nano powder doped with Iron atom Clusters. Georgian Engineering News, #2 , 2011, 84-87; 

 • S.I.Bakhtiarov, L.N.Rukhadze, E.R.Kutelia, N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi. A novel high temperature resistant electromagnetic/radiation shielding materials for space exploration. 5th IAASS Conference – A Safer Space for a Safer World. Paris, France, 17-19 October, 2011, 2288841; 

 • G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli, E.R.Kutelia, L.N.Rukhadze, D.I.Gventsadze. Timing and Spectral Diagrams of Magnetic Video-Pulse Excitation Influence on NMR Spin-Echo in Magnets. Journal of Superconductivy and Novel Magnetism. v.25, #8, 2012, 48-51; 

 • G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli, E.R.Kutelia, L.N.Rukhadze, D.I.Gventsadze. Peculiarities of timing and spectral diagrams of magnetic video-pulse excitation influence on NMR spin-echo in magnets. III International conference on superconductivity and magnetism. M-P-547.29 April-4 may 2012, Istanbul, Turkey, 445; 

 • A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli, D.M.Daraselia, D.L.Djaparidze, A.D.Shengelaia, G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, E.R.Kutelia, L.N.Rukhadze, D.I.Gventsadze. Technology for production of carbon nanoparticles doped with magnetic clusters. XVII International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic wave Theory. Proceedings. Tbilisi, September 24-27, 2012, 119-122; 

 • L.N.Rukhadze, E.R.Kutelia, N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi, S.I.Bakhtiarov. A novel radiation shielding nano-composite material for space exploration. NETS 2012 Nuclear and Emerging Technologies for Space. March 19-23 2012, The Woodlands, TX. 43nd Lunar and Planetary Science. 3018.pdf; 

 • O.Mikadze, A.Kandelaki, J.Bagdavadze, L.Rukhadze. Alternative Technology for Production of Pure Metals and Hard Alloys. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, v.7,#1, 2013, 64-68; 

 • L. Chkhartishvili, M.Darchiashvili, A. Gachechiladze, B. Margiev,L.Rukhadze O. Tsagareishvili. Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, 7, (2013), 69-176; 

 • L.Rukhadze, L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. 3rd International Conference “Nanotechnologies”. Tbilisi, Georgia, (2014), 98-99; 

 • O. Tsagareishvili, A. GachechiladzeM.DarchiashviliB. Margiev, L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. Wear processes in metallic composites modified with boron nitride. Abstracts of 3rd International Conference “Nanotechnologies”. October 20-24,2014, Tbilisi, Georgia, p.111-112; 

 • O.A.Tsagareishvili, A. Gachechiladz, eM.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze,L.Chkhartishvili. Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5,2014,Honolulu, Hawaii, USA, p.127; 

 • L.Rukhadze,L. Chkhartishvili. O.Tsagareishvili. An alternative method of obtaining of carbon nanotubes, fibers and magnetic clusters. Nano Studies. v.9,Tbilisi, Publ.House Nekeri, (2014), 83-87; 

 • Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev,L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 121-131; 

 • Gachechiladze, O.Tsagareishvili, M.Darchiashvili, B. Margiev, L.Rukhadze ,L. Chkhartishvili. New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, (2015), 228-231; 

 • T.Gegechkori,G.Mamniashvili, E.R.Kutelia, L.N.Rukhadze,N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi, D.Gventsadze, A.Akhalkatsi, T.Gavasheli, D.Daraselia, D.Japaridze. Technology for production of magnetic carbon nanopowder doped with Iron and cobalt nanoclusters. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 373, 2015, 200-206;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 1.ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. პატენტი P4512. გამოგონება: ნიკელისა და კობალტის მიღების ხერხი. ავტორები: ა.კანდელაკი, ო.მიქაძე, ლ.რუხაძე, ჯ.ბაღდავაძე. ძალაშია 2007 .02.19-დან;
 • 2.ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. პატენტი P4739. გამოგონება: მცურავი კონსტრუქცია ტალღების მადემპფირებელი მოწყობილობით. ავტორები: ზ.ციხელაშვილი, დ. გარუჩავა, ა.ფრანგიშვილი, თ.ბაციკაძე, ი.ბაციკაძე, პ.გიორგაძე, ნ.ჩხეიძე, გ.კაციტაძე, მ.დავითაია, გ.მიქაძე, შ.ციხელაშვილი დ.კახაძე, ლ.რუხაძე. ძალაშია 2008. 05.16-დან;
 • 3.ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. პატენტი P4758. გამოგონება: სპილენძის მიღების ხერხი. ავტორები: ლ.რუხაძე, ო.მიქაძე, ა.კანდელაკი, ჯ.ბაღდავაძე. ძალაშია 2008 .06.24-დან;
 • 4.ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. პატენტი P5141. გამოგონება: ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალების მიღების ხერხი. ავტორები: ა. გაჩეჩილაძე,ა.კანდელაკი, ო.მიქაძე, ა.მიქელაძე ,ლ.რუხაძე, ნ.ჯალაბაძე, რ.ჭედია. ძალაშია 2009. 06.22-დან;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 5th IAASS Conference – A Safer Space for a Safer World. Paris, France, 17-19 October, 2011; A novel high temperature resistant electromagnetic/radiation shielding materials for space exploration;
 • III International conference on superconductivity and magnetism. Istanbul, Turkey,29 April-4 may 2012,; Peculiarities of timing and spectral diagrams of magnetic video-pulse excitation influence on NMR spin-echo in magnets
 • XVII International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic wave Theory. Tbilisi, September 24-27, 2012; Technology for production of carbon nanoparticles doped with magnetic clusters;
 • NETS 2012 Nuclear and Emerging Technologies for Space. The Woodlands, TX. 43nd Lunar and Planetary Science;
 • 3rd International Conference “Nanotechnologies”.Tbilisi, Georgia. October 20-24, 2014, Wear processes in metallic composites modified with boron nitride
 • The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials.. ISBB 2014. Honolulu, Hawaii, USA, August 31to September 5,2014,; Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride;
 • II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, Georgia, April, 2015, New nanoalloys for modifying the steel;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • STCU-3214. სუფთა ლითონების მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დამუშავება. ტექნოლოგი. 2006-2008;
 • რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. FR/41/3-250/14. მაგნიტური ნანოკლასტერებით დოპირებული ნახშირბადოვანი ნანონაწილაკების სინთეზი და მათ საფუძველზე შექმნილი თვითაღმდგენი მაგნიტური პოლიმერული ნანოკომპოზიტური ფირების დამზადება და დახასიათება. ტექნოლოგი. 2015-2016;
 • STCU – 6210. ნახშირბადის ნანონაწილაკების, მცირე ნანომილაკების, ნანოძაფებისა და მაგნიტური კლასტერებით (Fe, Co, Ni) დოპირებული ახალი ნანოკომპოზიციების ნაპერწკალ-პლაზმური შეცხობის მეთოდით მიღება და კვლევა. მკვლევარი ტექნოლოგი. 2016-2018წწ;

დამატებითი ინფორმაცია

1. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ მოწყობილ გამოფენაში მონაწილეობა. „ნანოსტრუქტურული ნახშირბადისა და ლითონების მიღება ორგანული მაღალნახშირბადიანი ნაერთების გამოყენებით“. 2014 წ.;
2. საქართველს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ მოწყობილ გამოფენაში ”ინოვაციური მეცნიერებატევადი პროდუქციის ნიმუშები” მონაწილეობა. „ნანოსტრუქტურული ნახშირბადისა და ლითონების მიღება ორგანული მაღალნახშირბადიანი ნაერთების გამოყენებით“. თბილისი, 2015, 5 ივნისი;