სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
გიორგი ლიპარტელიანი
ინჟინერი
gialiparteliani@live.com

დაბადების თარიღი

25.01.1955

განათლება

 • 1972 - 1977 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფალულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1977-1979 წწ. - ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • 1979 - 1982 წწ. - ასპირანტი, მეტალურგიის ინსტიტუტი;
 • 1982 - 1996 წწ. -ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრის უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, ასისტენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • 1997 - 2003 წწ. - გერმანული კატალოგის მიხედვით შეკვეთების მიღება და ექსპორტი საქართველოში კერძო პირებისა და ორგანიზაციებისათვის , შპს BP Project;
 • 2007 - 2012 წწ. - მოსახლეობის მიერ დახარჯული თერმული წყლის ინკასაცია, , შპს თერმული წყლები;
 • 2012 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი: ლაბორანტი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მალეგირებელი ელემენტების გავლენა სპეც. დანიშნულების ფოლადების ტემპერატურულ დაღლილობაზე და აიროვან ეროზიაზე;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 4 სამეცნიერო ნაშრომისა;

 • Влияние пластической деформации на кинетику распада аустенита бейнитных сталей . 1976 г.;
 • Влияние ТО и ТМО на механические и коррозионную стойкость сталей 30ХГСНА и 30ХГСА. 1978 г.;
 • Разработка режимов ТО и ВТМО, улучшающих мех. свойства и коррозионную стойкость для сплава 1Х17Н2. 1978 г.;
 • Влияние ВТМО, ХПД и обработки холодом на механические свойства стали Х18Н10Т. 1978 г.;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 1976 წ. - სამეცნიერო კვლევითი კონფერენცია ლენინგრადში;