სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ზანგიზ მუშკუდიანი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
zangomushkudiani38@gmail.com

დაბადების თარიღი

24.01.1938

განათლება

 • 1956 - 1961 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;
 • 1972 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 1978 წ. - სსრკ უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ მინიჭებული აქვს უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის წოდება;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ.აკად. დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1961 წ. - რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის აგლო-საბრძმედე საამქრო, მექურე;
 • 1961წ. - დღემდე - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი (შემდგომში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფ.თავაძის სახ. მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი): უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, ინჟინერი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაოები მოსკოვის და კიევის სათანადო პროფილის საკვლევ-სამეცნიერო ინსტიტუტებთან და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მეტალურგიულ ქარხნებთან, მათ შორის, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანასთან (1962 წ-დან 2016 წ-მდე);

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების დნობა და ჩამოსხმა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 64 სამეცნიერო ნაშრომის;

 • Разработка и освоение литых металлорежущих инструментов с высокими эксплуатационными свойствами путем переплава металлолома. «Проблемы металлургии, сварки и материаловедения». №1(15), март, 2007, с.12-15;
 • Разработка технологии выплавки высокопрочной стали путем переплава металлолома в индукционной печи. Сб.трудов «Проблемы металлургии, сварки и материаловедения», Тбилиси, 2008, №2(20), с.3-7;
 • Рациональное содержание модифицирующих элементов в комплексном сплаве FeSiCaBaAl. Сб.трудов «Проблемы металлургии, сварки и материаловедения», Тбилиси, 2008, №2(20), с.19-24;
 • საჯავშნე ფოლადის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გაუმჯობესება ფოლადის ლეგირების და თერმომექანიკური დამუშავების ოპტიმიზაციის გზით.
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009 წ.;
 • Improvement of Physical and Mechanical Properties of High-Strength Steel Through Alloying and Thermomechanical Treatment. Georgian Engineering News, v.4, 2010, pp.49-51;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

4 საავტორო მოწმობა და 1 პატენტი;

 • Авторское свидетельство №591513, от 15 октября 1977г.;
 • Авторское свидетельство №579314, от 14 июня 1977г.;
 • Авторское свидетельство №635143, от 7 августа 1978г.;
 • Авторское свидетельство №678072 от 16 апреля 1979г.;
 • პატენტი P5906, GEP 2013, 5906B. მცირედ ლეგირებული მაღალი სიმტლიცის ფოლადი;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საერთაშორისო, საკავშორო და რესპუბლიკურ კონფერენციებში (1968 წ-დან 1906 წ-მდე);

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საქ.მეცნ.აკადემიის №11.3 (1997÷1999, 2000÷2001), 11.03.02 (2002÷2003), 11.03.04 (2004÷2005) წწ.  გრანტების შესრულებაში;