სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
გივი ინანიშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
g.inanishvili@mail.ru

დაბადების თარიღი

07.06.1937

განათლება

 • 1955 - 1960 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლითონების წნევით დამუშავება;
 • 1976 წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგია, დოქტორი (ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი);
 • 1997 წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, არქეოლოგია, დოქტორი (ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1960 - 1966 წწ. - რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, სორტული გლინვის საამქრო. ცვლის უფროსი;
 • 1966 - 1970 წწ. - შრომის დაცვის ინსტიტუტი, უსაფრთხოების ტექნიკის ლაბორატორია. მთავარი ინჟინერი;
 • 1970 - 1977 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, არქეოლოგიის განყოფილება. ასპირანტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1977 - 2000 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, ინტერდისციპლინური კვლევის განყოფილება, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი, სექტორის გამგე, განყოფილების გამგე;
 • 1993 წ. - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი – ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. დოცენტი, პროფესორი;
 • 2013 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Iron Production in Colkhis (in 7th-1st cc. B.C). "Iberia-Colkhis", #9, 2013, pp. 196-211, Tbilisi;
 • მასალათმცოდნეობა გამოყენებით ხელოვნებაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2014;
 • ქართული მეტალურგიის სათავეებთან, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გამომცემლობა, თბილისი, 2015;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2014 - Problems of early metal Age Archaeology of Caucasus and Anatolia, Some Aspects of Nonferrous Metalworking in the Caucasus-Near East (III-II millennium B.C.) Tbilisi (Georgia);
 • 2015 - 2nd International Conference Modern Technologies and Methods of inorganic materials science, South Caucasus in ancient metallurgical working system of Fore Asia (III-I millennium B.C.) Tbilisi (Georgia);