სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
როზეტა ჩარგეიშვილი
ტექნიკოსი (I კატეგორია)
rozeta52@mail.ru

დაბადების თარიღი

16.04.1952

განათლება

  • 1970 - 1975 წწ. - საქართველოს  პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კავშირგაბმულობის და ელექრომექანიკის ფაკულტეტი, ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1975 - 2002 წწ. - მცირე სიმძლავრის ელექტრონული მანქანების ტექნოლოგიების საკონსტრუქტორო სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტი;
  • 2015 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ტექნიკოსი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების კვლევა;