სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 3 მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
გიორგი ნიკოლაიშვილი
უფროსი ინჟინერი
giorginikolaishvili.77@mail.ru

დაბადების თარიღი

4.11.1935

განათლება

  • 1959 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი კვალიფიკაცია;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

  • ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი ( 1969წ.);

სამუშაო გამოცდილება

  • 1962 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • ფეროშენადნობთა კაზმებისა და მასალების ფიზიკურ- ქიმიური თვისებების კვლევა, დნობის ტექნოლოგიური და ელექტრული პარამეტრების დადგენა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 73 სამეცნიერო ნაშრომისა და 2 გამოგონების, მათ შორის:

  • Перспективы производства ферросиликоалюминия в Грузии, IV Международная научно-техническая конференция УкрФА, «Ключевые вопросы развития электрометаллургической отрасли», Материалы конференции, Киев, 2011, с.87-91;
  • ადგილობრივი ნედლეულიდან ტექნიკური სილიციუმის კარბოთერმული წარმოების ტექნოლოგიის კვლევა და დამუშავება,“საქართველოს საინჟინრო სიახლენი”, №1(ტ.73), 2015, თბილისი, 104-107;
  • Modeling of the process of obtaining technical silicon using locally manufactured raw materials. Science and technologies, scientific reviewed magazine. №1(718) 2015, Tbilisi);
  • Modeling of smelting of ferrosilicon-aluminum by using Tkibuli coal tailings for raw material. Proceedings of the Georgian national academy of sciences, chemical series 2016, volume 42, №4. Tbilisi;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

  • Николайшвили Г.У. и др. Электровибрационный вискозиметр. Авт. свид. СССР, №651234, Бюллет. №9, 1979;

  • Николайшвили Г.У. и др. Способ производства среднеуглеродистого ферромарганца. Авт. свид. СССР, №992607, Бюллет. №4, 1983;