სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ავთანდილ გობრონიძე
მკვლევარი სპეციალისტი
gobronidze1947@mail.ru

დაბადების თარიღი

27.07.1947

განათლება

  • 1971 - 1976 წწ. - საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი (ინჯინერ-მეტალურგი), დიპლომი Ч №755275;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1976 - 1980 წწ. - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ასპირანტი, 1981 - 1987 წწ. - მეცნიერ თანამრომელი;
  • 1987 - 2011 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი, მეცნიერთანამრომელი;
  • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მთ. მკვლევარი სპეციალისტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • ლითონური მასალების წნევით დამუშავება;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

  • 2016 წ. - „ თმს-ელექტროგლინვით  სპეციალური  დანიშნულების  მქონე  კომპოზიციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება“ -შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;