სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ვალერიან მეტრეველი
ინჟინერი (არასრული)
valerianmetreveli@gmail.com

დაბადების თარიღი

7.11.1933

განათლება

 • 1951 - 1956 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიული ფაკულტეტი;
 • 1959 - 1962 წწ. - საქ.მეცნ.აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა (ლითონმცოდნეობა და თერმული დამუშავება);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი (უფრ.მეც.თან., ატესტატი СН №003429);

სამუშაო გამოცდილება

 • 1956 - 1957 წწ. - რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა - ბლუმინგის საამქროს ოსტატის თანაშემწე;
 • 1957 - 1959 წწ.-  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფიზიკის კათედრა, რადიოქიმიური ლაბორატორიის ლაბორანტი;
 • 1962 წ. - დღემდე - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი: უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სუფთა ლითონების, მათი შენადნობების, ლეგირებული ფოლადების, ნახევარგამტარული მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა შინაგანი ხახუნის მეთოდით (კრიოგენული და მაღალი ტემპერატურები);

 • ბულატის (ჯავარდანი) ტიპის მაღალი ფიზიკური თვისებების მქონე ფოლადების მიღება და მათი კრისტალური სტრუქტურის შესწავლა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

50-მდე გამოქვეყნებული შრომა. მათ შორის:

 • ვ.შ.მეტრეველი და სხვები, „ბულატის მსგავსი სტრუქტურის მქონე მაღალნახშირბადიანი ფოლადების მიღება“, საქ.მეცნ.ეროვნულია კადემიის „მაცნე“, ქიმიის სერია, ტ.38, #1, 2012 წ.;
 • В.Ш.Метревели и др. « Иследование внутреннего трения хромо-марганцевых сталей при криогенных температурах», Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, №1, (11), 2006, 24-29, Тбилиси;
 • В.Ш.Метревели и др. «Внутреннее трение сплавов системы Железо-Бор», Металловедение и термическая обработка металлов, №1,1970, Москва;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 15 კონფერენციაზე წაკითხულია მოხსენებები მყარ ტანში მიმდინარე რელაქსაციური პროცესების თემატიკაზე;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქ.მეცნ.ეროვნულიაკადემიის გრანტები: 1997-98 წ. #11.5, 1999 წ.#11.14, 2000-2001 წ. # 11.10, 2002-2003 #11.10.02, 2004-2005 #11.10.04;
 • JSTC G-811, 2003-2006, “Development of New Austenitic Stainless Weld able Alloys with the Increased Physic-Mechanical Properties for Cryogenic, Chemical and Mechanical Engineering”;