სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
ანზორ ავალიანი
მკვლევარი სპეციალისტი
anzoravaliani@gmail.com

დაბადების თარიღი

07.11.1942

განათლება

 • 1961 - 1965 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ–ტექნოლოგი (დოქტორი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ.აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1965 - 1976 წწ. - არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1976 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მადნების, კონცენტრატების, ლითონების და შენადნობების ქიმიური შედგენილობის კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

30 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის:

 • ტყვიის მრავალჯერადი გამოყენება მაღალი სისუფთავის ლითონური დარიშხანის წარმოების დროს. ს. მეც. აკად. ‘’მოამბე’’, ქიმიის სერია. ტ.30.1-2. 2004წ.;
 • რთული იონური არაორგანული კრისტალური ნაერთების დნობის ტემპერატურის გათვლის ინკრემენტული მეთოდი. ს.მ.ა. ‘’მოამბე’’ ქიმიის სერია, ტ.32. 1-2. 2006;
 • სამმაგი ოქსიდების დნობის ტემპერატურის განსაზღვრის ინკრემენტული საანგარიშო მეთოდი. ს.მ.ა. ‘’მოამბე’’ ქიმიის სერია, ტ.2-1. 2008;
 • ბინალური ინტერმეტალური ნაერთების დნობის ტემპერატურის განსაზღვრის ინკრემენტული საანგარიშო მეთოდი. ს.მ.ა. ‘’მაცნე’’ ქიმიის სერია, ტ.35. 3. 2009;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

5 საავტორო მოწმობა, მათ შორის:

 • მანგანუმის მჟავის მიღების მეთოდი ელექტროლიზით. საავტორო მოწმობა #300067. 13.1.1971;
 • მეტალური დარიშხნის მიღების მეთოდი. საავტ. მოწმ.#957568. 07.05.1982;
 • 3დარიშხანის სულფიდის მიღების მეთოდი. საავტ. მოწმ. #1263634. 15.06.1986;