სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. 

ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე

ჩერნოგოლოვკა 2007
გ. თავაძე - ფიზიკური მასალათმცოდნეობა
გ. ონიაშვილი - მეტალურგია და მასალათმცოდნეობა

ხ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

გამომცემლობა 'ფორმა' .  თბილისი   2009.   რუსულ ენაზე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

10-12 ივნისი 2011, აშხაბადი

Energy-saving SHS-technology and Realization of Complex Tasks for Production of New Multifunctional Materials

გ. თავაძე, გ. ონიაშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Development of Technology of Wear-resistant Articles with Long-term Operating Life

ბ. მარგიევი, ა. ოუკლი, მ. რატიშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways of its Development

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, თ. სურგულაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

The Impact of Fractional Difference of Components on the Properties of Hard Alloys Produced by the SHS Method

გ. თავაძე, ჯ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Influence of Cerium Additives on High-temperature Corrosion of Chromium

ო. მიქაძე, ა. კანდელაკი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Two-phase Segregation of Irregular Fluid Al-Zn-Sn Solution

გ. გორდეზიანი, ა. გორდეზიანი, მ. ოქროსაშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Construction of Continuous Casting Machine Withdrawal-roll Set for Hollow Cast Iron Billets

ი. ჟორდანია, გ. ქევხიშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი