სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მიმდინარე წლის 19-21 სექტემბერს  ქალაქ ვარნაში (ბულგარეთი) ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი „მანქანები, ტექნოლოგიები, მასალები“. კონგრესის მუშაობაში დაუსწრებლად მიიღო მონაწილეობა ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების რეციკლირების №8 ლაბორატორიამ.

მიმდინარე წლის 24-28 სექტემბერს უკრაინაში ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ქალაქ კაციველში ჩატარდა მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მასალები და დანაფარები ექსტრემალურ პირობებში: კვლევა, გამოყენება, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიები წარმოებაში და ნაკეთობათა უტილიზაცია".

2012 წლის 4, 5 და 6 ივნისს თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია საკითხზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მიძღვნილი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ-მეტალურგის, საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ფერდინანდ ნესტორის ძე თავაძის  დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. 

2012 წლის 4 ივნისს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში შედგა საიუბილეო სხდომა, რომელიც ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წელს. 

მომზადდა ახლი დოკუმენტური ფილმი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ-მეტალურგის ფერდინანდ თავაძის შესახებ. ფილმის პრეზენტაცია მოხდა თბილისი საერთაშორისო კონფერენციის მსვლელობის დორს საქრთველოს ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში მიმდინარე წლის 4 ივნისს.

 

2012 წლის 4, 5 და 6 ივნისს თბილისში შედგება საერთაშორისო კონფერენცია საკითხზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მიძღვნილი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ-მეტალურგის, საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ფერდინანდ ნესტორის ძე თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი.

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე*, დ. სახვაძე, ო. აფციაური

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

*ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გ. ჯანდიერი, გ. ჯიშკარიანი, დ. სახვაძე, ა. რაფავა

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ა.ჯანელიძე ი.ჯანელიძე ნ.ესიავა გ.ჯანელიძე  "რელაქსაციური პროცესები მონოკრისტალურ გალიუმის ფოსფიდში" გვ: 126-127.

მოხსენებები: ა.გაჩეჩილაძე, რ.ჭედია, ო.ცაგარეიშვილი, ა.მიქელაძე, მ.ანთაძე, ბ.მარგიევი, დ.გაბუნია. ჰეტერომოდულური კერამიკა ნანოკრისტალური აბრაზიული კარბიდების ფუძეზე. მე-3 ეროვნული კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAC-3, თბილისი, 18-21 ოქტომბერი, 2011 წ.