სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 4 Metal Science and Metal Corrosion Protection Laboratory
Giorgi Liparteliani
Engineer
gialiparteliani@live.com

Date of Birth

25.01.1955

Education

 • 1972-1977 - Georgian Technical University, Faculty of metallurgy; profession – Metallurgical engineer;

Work Experience

 • 1977-1979 - Senior laboratory assistant at Department of physical metallurgy and metal technology, Georgian Technical University;
 • 1979-1982 - Postgraduate Student, the Institute of metallurgy;
 • 1982-1996 - The Junior scientific worker, assistant of the Department of physical metallurgy and Metal Technology. Georgian Technical University.
 • 1997-2003 - German catalogue according to the order and export in Georgia, individuals and organizations. Ltd BP Project;
 • 2007-2012 - The population of the spent thermal water collection, Ltd. thermal waters;
 • 2012 - present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, technician;: Laboratory assistant, engineer;

Scientific Interests

 • Effect of alloying elements on thermal fatigue and gas erosion of special purpose steel;

Papers and Publications

Co-author of 4 scientific works;

 • Влияние пластической деформации на кинетику распада аустенита бейнитных сталей . 1976 г.;
 • Влияние ТО и ТМО на механические и коррозионную стойкость сталей 30ХГСНА и 30ХГСА. 1978 г.;
 • Разработка режимов ТО и ВТМО, улучшающих мех. свойства и коррозионную стойкость для сплава 1Х17Н2. 1978 г.;
 • Влияние ВТМО, ХПД и обработки холодом на механические свойства стали Х18Н10Т. 1978 г.;

Participation in Scientific Symposiums and Conferences

 • In 1976. - Scientific research conference in Leningrad;