სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 Metal Materials Pressure Processing Laboratory
Avtandil Gobronidze
Researcher Specialist
gobronidze1947@mail.ru

Date of Birth

27.07.1947

Education

  • 1971-1976 - Georgian Polytechnic Institute (Higher); Faculty of Metallurgy (engineer-metallurgist), Diploma Ч №755275;

Work Experience

  • 1976-1980 - present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science;
  • 1981-1987 - Scientist employee;
  • 1987-2011 - Georgian Polytechnic Institute, Researcher;
  • 2011 - present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, CHIEF RESEARCHING SPECIALIST;

Scientific Interests

  • Metallic materials processing by pressure;

Participation in Scientific Grant Projects

  • 2016 -  Research of Producing Special-Purpose Composite Products by SHS – Electric Rolling, Shota Rustaveli National Science Foundaiton (SRNSF);