სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium

The “World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium” took place in Prague, Czech Republic on 5-9 September  2016.

 

The Chief Scientific Worker of - LEPL - Ferdinand Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute, Mikheil Chikhradze contributed to the symposium. He presented an oral report during session on section of “Explosions and new technologies”. The title of the report was: “Synthesis and Explosive Consolidation of Titanium, Aluminum, Boron and Carbon Containing Powders”.

 

500 scientists from over 50 countries took part in the symposium. The subject of the conference covered wide range of directions, including explosions and new technologies.

 

The information about the symposium can be viewed on the webpage - http://www.mess-earth.org/

14-11-2016    views: 1 657