სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Manganese and Other Mineral Raw Materials Processing Laboratory
Marina Chumbadze
Researcher
marina.chumbadze.13@mail.ru

Date of Birth

9.02.1961

Education

  • 1983-Dnepropetrovsk Metallurgical Institute, electro-thermal installation. Qualification - engineer –electrician;

Scientific Degree (Rank)

  • Scientific Degree (Rank) – Doctor (2009);

Work Experience

  •  1983-present - LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, Engineer, junior scientific worker, scientific worker;

Scientific Interests

  • Thermal analysis of metallurgical raw materials and technogenic waste;

Papers and Publications

The author of 18 scientific works and 1 invention, including:

  • Исследование кинетики процесса восстановления марганца из оксидов кремнием силикомарганца. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения № 1(7), Март 2005, Тбилиси, с. 3-6;
  • Comparison of thermal behavior of manganese ores. (“Science and Technologies”) monthly scientific-reviewed magazine of Georgian academy of sciences №4-6, 2011. Tbilisi);
  • Research and development of the technology for carbothermic production of technical silicon from local raw materials. “Georgian engineering news”, №1 (73), 2015, pp 104);
  • Modeling of smelting of ferrosilicon-aluminum by using Tkibuli coal tailings for raw material. Proceedings of the Georgian national academy of sciences, chemical series 2016, volume 42, №4. Tbilisi;

Inventions ( Copyright Certificates, Patents)

  • A method of producing medium-carbon alloy of manganese in ore-smelting electric furnaces. GE P 2008 4428 B, 16.08.2006, AP 2008 9583A;