სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Financial Service
Ana Parunashvili
Accountant (I Category)
ana.parunashvili@yahoo.com

Date of Birth

26.10.1991

Education

  • 2009-2013 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Economy and Business, BA in Management;
  • 2013-2015 - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Economy an Business, MA in Management;

Work Experience

  • 05.01.2010-31.12.2010 - LTD “ Chateau 2008”, Accountant;
  • 01.03.2011 - present - LEPL - Ferdinand Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute, Accountant;

Additional information

Trainings

  • Academy of Ministry of Finance, “Financial Analysis Accounting and Management”;
  • Academy of Ministry of Finance, “Tax Legislation;
  • Academy of Ministry of Finance, “Remuneration of Accounting Module in State Treasury Electronic Service System”;
  • Academy of Ministry of Finance-” Fiscal Procedures and State Treasury Electronic Service System”;
  • AIESEC Georgia and Free University , Leadership Development Seminar 2012-“Set Up For Success”;
  • Georgian Young Economists Association , “Basics of Economics”;