სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 2 Metal Materials Pressure Processing Laboratory
Giorgi Basilaia
Researcher Specialist
giorgibasi@gmail.com

Date of Birth

23.10.1983

Education

  • 2001-2005 - Javakhishvili Tbilisi State University Branch, physics, physical Informatics Bachelor;
  • November / 2010 - June / 2011 - IT Professional Training Center, Certificate Cisco, CCNA Exploration: Network Fundamentals;

Work Experience

  • 2011 - present, LEPL Ferdinand Tavadze Institute of Metallurgy and Materials Science, engineer;
  • 2009 - present, Vistamedi LLC. System Administrator;
  • 2007 - present, Rafael Dvali Institute of Machine Mechanics, engineers;

Participation in Scientific Grant Projects

  • 2016 - Research of Producing Special-Purpose Composite Products by SHS – Electric Rolling, Shota Rustaveli National Science Foundaiton (SRNSF);