სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
დავით კვასხვაძე
ტექნიკოსი

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

  • 2017-2018წწ. - საბიუჯეტო თემა: ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება - შემსრულებელი;