სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

2007 – 2011 წლებში მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში დამუშავდა ახალი  ნონოოქსიდური სრუქტურის მქონე ცვეთამედეგი ფოლადის წარმოების ტექნოლოგია და “საქპატენტი”-ის მიერ გაცემულია პატენტი “ნანოოქსიდური აუსტენიტური ცვეთამედეგი სხმული ფოლადის შემადგენლობა” (# P 5130/2010).

ავტორი: გიგო ჯანდიერი, გურანდა ჯიშკარიანი, მიმოზა ბაღიშვილი, მარიკა კაპანაძე;

ავტორები: დავით  სახვაძე, გიორგი თავაძე, ალექსანდრე შტეინბერგი, ჯუმბერ ხანთაძე, გიგო ჯანდიერი, ოთარ ოქროსცვარიძე;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3204;
გამოგონება: ნადნობის დასამუშავებელი მოწყობილობა;
ავტორი: გიგო ჯანდიერი;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P5189;
დასახელება: ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების ხერხი;
ავტორი: ვლადომერ ახობაძე, გიგო ჯანდიერი;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P4590;
დასახელება: სილიკომანგანუმის მიღების ხერხი;
ავტორი: ნუგზარ წერეთელი, ქეთევან წერეთელი, გიგო ჯანდიერი, ბადრი ფერაძე;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3643;
დასახელება: ფეროშენადნობთა ფხვნილოვანი ნარჩენების დამუშავების ხერხი;
ავტორი: ამირან ხვადაგიანი, ნინო პატარაია, გიგო ჯანდიერი;

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი “საქპატენტი”, პატენტი P3788;
გამოგონება: ბოყვი ფეროშენადნობების საჩამომსხმელო მანქანებისათვის;
ავტორი: გიგო ჯანდიერი, დავით გველესიანი, ჰამლეტ ვასაძე, იუზა ცქიტიშვილი, შოთა ხომასურიძე, თენგიზ ჩუბინიძე, თამაზ მაჭავარიანი;