სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამშრომლები
ადმინისტრაცია
დამხმარე პერსონალი
გივი გაბუნია
ტექნიკური ზედამხედველობისა და შრომითი უსაფრთხოების უფროსი ინჟინრის (შტატგარეშე)
საფინანსო სამსახური
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
არტურ ჯილავიანი
მუშა (შტატგარეშე)
ლერი ჯაგაევი
მძღოლი-კურიერი
ნათელა უზოიანი
დამლაგებელი
ლატავრა კვარაცხელია
დამლაგებელი
დონარა ამარიანი
დამლაგებელი
მირიან პოპიაშვილი
მუშა (შტატგარეშე)
საკონტროლო გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფი
გიორგი ლობჟანიძე
ინჟინერ ელექტრიკოსი
თამაზ ბასილაშვილი
ტექნიკოსი - ტელეფონისტი
მექანიკური სახელოსნო
თენგიზ ქენქაძე
სანტექნიკოსი
ვასილ საბაშვილი
ზეინკალი-ხარატი (I კატეგორია)
ვიაჩესლავ სტაკანოვი
ზეინკალი-ხარატი (II კატეგორია)
სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრი
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
№ 1 ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
თამაზ გორთამაშვილი
ინჟინერი (შტატგარეშე)
№ 4 ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
სალომე გვაზავა
ინჟინერი
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ავთანდილ ხვადაგიანი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (შტატგარეშე)
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
რევაზ კობაიძე
მეცნიერ თანამშრომელი
ანზორ ბერძენიშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი
მეტალურგიის განყოფილება
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ზურაბ ბასილაია
ინჟინერი (შტატგარეშე)
№ 3 პირომეტალურგიის ლაბორატორია
№ 7 არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია
ევგენი ხუჭუა
მეცნიერ თანამშრომელი
ანა ლიპარტელიანი
ლაბორანტი (შტატგარეშე)
საბა ჯანდიერი
ტექნიკოსი (შტატგარეშე)
სადნობ - სააჩამომსხმელო უბანი
ნუგზარ ხიდაშელი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
კორნელი სვანიძე
ინჟინერი (შტატგარეშე)
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
როინ მამულაძე
დაცვის მუშაკი (შტატგარეშე)
ამირან შარაძე
დაცვის მუშაკი (შტატგარეშე)