სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თანამშრომლები
ადმინისტრაცია
დამხმარე პერსონალი
საფინანსო სამსახური
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
ლერი ჯაგაევი
მძღოლი-კურიერი
თამაზ ბასილაშვილი
ტექნიკოსი - ტელეფონისტი
მაია ქობელაშვილი
დამლაგებელი
ნინო სინჯიაშვილი
დამლაგებელი
საკონტროლო გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფი
მექანიკური სახელოსნო
თენგიზ ქენქაძე
სანტექნიკოსი
ანატოლი პანცირნი
ზეინკალი-ხარატი
სამეცნიერო პროექტებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრი
ირაკლი ლაგვილავა
სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი
მასალათმცოდნეობის განყოფილება
№ 1 ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
თამაზ გორთამაშვილი
ინჟინერი (შტატგარეშე)
გურამ მიქაბერიძე
მკვლევარი სპეციალისტი (შტატგარეშე)
№ 4 ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
ვახტანგ თედიაშვილი
ინჟინერი (შტატგარეშე)
სალომე გვაზავა
ინჟინერი (შტატგარეშე)
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
№ 6 ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია
რევაზ კობაიძე
მეცნიერ თანამშრომელი
№ 8 ლითონური ფხვნილებისა და დანაფარების ლაბორატორია
ვახტანგ წიკლაური
ლაბორანტი (შტატგარეშე)
მეტალურგიის განყოფილება
№ 2 ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ნუგზარ ხიდაშელი
მეცნიერ თანამშრომელი
ირაკლი ჟორდანია
კონსულტანტი
ანა ლიპარტელიანი
ლაბორანტი (შტატგარეშე)
ზურაბ ბასიალია
ინჟინერი (შტატგარეშე)
მირიან პოპიაშვილი
მუშა (შტატგარეშე)
№ 3 პირომეტალურგიის ლაბორატორია
№ 7 არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია
სადნობ - სააჩამომსხმელო უბანი
ალექსანდრე კუბლაშვილი
ლაბორანტი
კორნელი სვანიძე
ინჟინერი (შტატგარეშე)
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
როინ მამულაძე
დაცვის მუშაკი (შტატგარეშე)
ამირან შარაძე
დაცვის მუშაკი (შტატგარეშე)