სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სამეცნიერო მიმართულებები

  • მეტალურგიის
  • მცოდნეობის
  • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის