სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სამეცნიერო საბჭო

არჩეულია სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათ-მცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ 2016 წლის 8 ივნისი (ოქმი #7)