სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Курс общей физики

UDK: 530.1(075.8)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс общей физики

ავტორი: Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Просвещение

წელი: 1990

გვერდები: 319

საინვენტარო ნომერი: 30378

ფასი: 85к.

[social_image]http://mmi.ge/templates/ge/images/fblogo.jpg[/social_image]