სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
ვაჟა ცინცაძე
პოლიგონის უფროსი - მკვლევარი უფრ. სპეციალისტი
270-206
nevaan31@gmail.gcom

დაბადების თარიღი

18.09.1961

განათლება

 • 1979 - 1984 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია, ლითონსაჭრელი ჩარხები და იარაღები.სპეციალობა - ინჟინერ–მექანიკოსის;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 1986–1990 - ჩაის , სუბტროპიკულ  კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო–საწარმოო გაერთიანების ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,  ჩაის, თამბაქოს და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის სპეციალობა;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1984 – 1988 წწ. – ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხანა. ექსპერიმენტალური უბნის ოსტატი;

 • 1988 – 1992 წწ. – ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხანა. ექსპერიმენტალური უბნის უფროსი ოსტატი;

 • 1992 წ. – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. მრეწველობის მინისტრის მოადგილე;

 • 1992 – 1993 წწ. – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მრეწველობის, ენერგეტიკის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

 • 1993 – 1998 წწ. – ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა. ქარხნის დირექტორი;

 • 1998 – 2000 წწ. – ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე (არჩეული);

 • 2000 წ. – ბათუმის მერი (არჩეული);

 • 2000 – 2002 წწ. – შ.პ.ს. „აღორძინება–ნ“. დირექტორი;

 • 2002 – 2004 წწ. – ბათუმის გემთსაშენი ქარხანა. ქარხნის გენერალური დირექტორი;

 • 2004 – 2006 წწ. – თურქეთის კატარღების მშენებელი ქარხანა. პროექტის ხელმძღვანელი;

 • 2006 წ. – შ.პ.ს. „რანდი.“ საამქროს უფროსი;

 • 2011 წელის 23 სექტემბერს არჩეული იქნა საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად);

 • 2006 წ. – 2012 წწ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი. სასოფლო–სამეურნეო ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი;

 • 2012 წ. - დღემდე – სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონის უფროსი;

   

სამეცნიერო ინტერესები

 • სამუშაოების ხელმძღვანელობა ლითონებისა  და ლითონური მასალების კოროზიული მედეგობის და ტექნიკური მახასიათებლების შესწავლაში  ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში და კოროზიისგან დაცვის მეთოდების შერჩევა - შემუშავებაში;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Приоритет производства зеленого чая в Грузии. Пиво и напитки №4, 2003;
 • Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Селекция в деле реабилитации грузинского чаеводства. Пиво и напитки №5, 2003;
 • Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Показатель контроля переработки чайного листа. Кофе и чай в России №5, 2004;
 • Л.Лазишвили, В.Цинцадзе. Производства «белого» чая. Пиво и напитки №5, 2004;
 • ლ.ლაზიშვილი, ვ.ცინცაძე. საქართველოში ჩაის ფოთლის კრეფის მოწესრიგე-ბის საკითხისათვის. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, № 1-3, 2004;
 • Л.Лазишвили, М.Кобахидзе, В.Цинцадзе, Н.Сеидишвили. Белый чай в Грузии: фантастика или реальность? Кофе и чай в России, №2, 2005;
 • Л.Лазишвили, В.Цинцадзе, Н.Сеидишвили. Переработка чайного листа замораживанием. Пиво и напитки, №5, 2005;
 • ლ. ლაზიშვილი, ნ. სეიდიშვილი, ვ. ცინცაძე, ა. ზანანიანი. მარცვლისებრი (მარცვალა) ჩაის წარმოოების საკითხისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. «16, 2006; 
 • ლ. ლაზიშვილი, შ. ჭურკვეიძე, ო. მიქელაძე, ზ. კონცელიძე, ვ. ცინცაძე, ტ. მამულაიშვილი. მანდარინის კულტურის ეფექტიანობის ამაღლების პრობლემები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. №18, 2006; 
 • ლ. ლაზიშვილი, ვ. ცინცაძე, მ. კობახიძე. მცირე ბიზნესის პრობლემები მეჩაიეობაში. აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. 2007;
 • ლ. ლაზიშვილი, ვ. ცინცაძე, ნ. სეიდიშვილი, მ. არძენაძე, ნ. გოგიშვილი, ვ. ხვედელიძე. სუბტროპიკული ხურმის ნაყოფის დაჭრილი მასის შრობის პროცესის გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. №20, 2007; 
 • Л.Лазишвили, Т.Мамулаишвили, В.Цинцадзе. Настало время реабилитации чая в Грузии. Кофе и чай в России, №5, 2007;
 • ლ. ლაზიშვილი, ტ. მამულაიშვილი, ვ. ცინცაძე. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია, თუ ნაკლებად არომატიანი ჩაის ეკონომიური ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2008;
 • М. Кобахидзе, Г. Папунидзе, И. Чхартишвили, Н. Сеидишвили, В.Цинцадзе, Д. Чиковани. “Гранулированный фиточай”, Пиво и напитки №2, 2009;
 • დალი რამაზაშვილი., ლია ახვლედიანი., რუსუდან ბაგრატიონი., გურამ დადიანიძე., ნოდარ ლუარსაბიშვილი., მანანა მიქაბერიძე., ვაჟა ცინცაძე. შენადუღნაკერიანი საჯავშნე ფოლადის კონსტრუქციის კოროზიული მედეგობა ბათუმის ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია ტ. 40, №4,2014 თბილისი გვ.353-356;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 2002 და 2003 წლებში პატენტი ჩაის ნედლეულის გადამუშავების საკითხებზე;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • ლ. ლაზიშვილი, ტ. მამულაიშვილი, ვ. ცინცაძე. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია, თუ ნაკლებად არომატიანი ჩაის ეკონომიური ტექნოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 2008;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2007 - GSNFSTO7-8-271 (2007 - 2010) - „მწვანე ჩაის ენერგოდამზოგი კომპლექსური ტექნოლოგიის დამუშავება,“ (ძირითადი შემსრულებელი);