სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Приборы для определения состава, состояния и физико-химических свойств веществ.

ენა: Russian

UDK: 681.2(03)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборы для определения состава, состояния и физико-химических свойств веществ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: ЦНИИТЭИ

წელი/Year:  1976

გვერდები/Pages:  163

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  26833

ფასი/Price:  53К.

Спектральные приборы (2-е изд).

ენა: Russian

UDK: 681.2/54

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Спектральные приборы (2-е изд).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Тарасов К.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Ленинград

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1977

გვერდები/Pages:  368

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  26933, 27554

ფასი/Price:  1р.60к.

Основы инструментальной точности электромеханических цепей.

ენა: Russian

UDK: 681.2/52

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Основы инструментальной точности электромеханических цепей.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Сергеев В.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: АН СССР

წელი/Year:  1963

გვერდები/Pages:  216

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  20823

ფასი/Price:  97к. 

Современные оптико-механические измерительные проекторы.

ენა: Russian

UDK: 681.2/51

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Современные оптико-механические измерительные проекторы.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Саркин В.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Стандартгиз

წელი/Year:  1962

გვერდები/Pages:  

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  20652

ფასი/Price:  35к.

Современное состояние техники определения твердости металлов.

ენა: Russian

UDK: 681.2/50

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Современное состояние техники определения твердости металлов.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Пилипчук Б.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Стандартгиз

წელი/Year:  1960

გვერდები/Pages:  107

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  18978, 18979

ფასი/Price:  36к.

Техника измирений электрических и магнитных величин. (Изд.3-е).

ენა: Russian

UDK: 681.2/48

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Техника измирений электрических и магнитных величин. (Изд.3-е).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Вострокнутов Н.Г.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва-Ленинград

გამომცემელი/Publisher: Госэнергоиздат

წელი/Year:  1958

გვერდები/Pages:  364

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  17080

ფასი/Price:  8р.55к.

Конструкции точных приборов.

ენა: Russian

UDK: 681.2/47

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Конструкции точных приборов.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машгиз

წელი/Year:  1958

გვერდები/Pages:  118

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  16990

ფასი/Price:  5р.

Тепловые измерения.

ენა: Russian

UDK: 681.2/46

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Тепловые измерения.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Кондратьев Г.М.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва-Ленинград

გამომცემელი/Publisher: Машгиз

წელი/Year:  1957

გვერდები/Pages:  244

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  16489

ფასი/Price:  7р.20к.

Измерительный инструмент и техника измерений.

ენა: Russian

UDK: 681.2/45

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Измерительный инструмент и техника измерений.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Минчин С.Н., Щац А.Е.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Оборонгиз

წელი/Year:  1957

გვერდები/Pages:  198

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  16177

ფასი/Price:  6р.

Износостойкость калибров.

ენა: Russian

UDK: 681.2/44

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Износостойкость калибров.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Честнов А.Л.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: АН СССР

წელი/Year:  1957

გვერდები/Pages:  135

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  16053

ფასი/Price:  6р.