სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Программирование на параллельных вычислительных системах.

UDK: 681.3/38

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური: Программирование на параллельных вычислительных системах.

ავტორი: Под. ред. Бэббл Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1991

გვერდები: 376

საინვენტარო ნომერი: 30710

ფასი: 6р.

 

Микрокомпютерная графика.

UDK: 681.3/37

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური: Микрокомпютерная графика.

ავტორი: Хирн Д., Бейкер М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1987

გვერდები: 350

საინვენტარო ნომერი: 29593

ფასი: 2р.

 

Язык турбо.

UDK: 681.3/36

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური: Язык турбо.

ავტორი: Чинер Р.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1991

გვერდები: 384

საინვენტარო ნომერი: 30518

ფასი: 4р.20к.

 

Проектирование реляционных ваз данных для использования с микро ЭВМ.

UDK: 681.3/35

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины

სათაური: Проектирование реляционных ваз данных для использования с микро ЭВМ.

ავტორი: Джексон Г.

ენა: русский

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1991

საინვენტარო ნომერი: 30516

ფასი: 3р.80к.

UDK: 681.3/35

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Проектирование реляционных ваз данных для использования с микро ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Джексон Г.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1991

გვერდები/Pages:  252

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30516

ფასი/Price:  3р.80к.

Турбо-пролог в сжатом изложении.

UDK: 681.3/34

სპეციალიზაცია: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины

სათაური: Турбо-пролог в сжатом изложении.

ავტორი: Янсон А.

ენა: русский

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1991

გვერდები: 94

საინვენტარო ნომერი: 30517

ფასი: 1р.50к.

UDK: 681.3/34

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Турбо-пролог в сжатом изложении.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Янсон А.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1991

გვერდები/Pages:  94

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30517

ფასი/Price:  1р.50к.

Програмирование в BASE III PLUS.

ენა: Russian

UDK: 681.3/33

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Програмирование в BASE III PLUS.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Каррабис Дж-Д.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1991

გვერდები/Pages:  240

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30448, 30445, 30447, 30446

ფასი/Price:  6р.

Персональные компютеры.

ენა: Russian

UDK: 681.3/31

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Персональные компютеры.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Комарницкого В.А.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  268

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30249

ფასი/Price:  85к.

Теория автоматизированных банков информации.

ენა: Russian

UDK: 681.3/30

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Теория автоматизированных банков информации.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Полищук Ю.М., Хон В.Б. 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  184

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30253

ფასი/Price:  40к.

Практическое в ведение в технологию искуственного интелекта и экспертных систем с илюстрациями на Бейсике.

ენა: Russian

UDK: 681.3/29

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Практическое в ведение в технологию искуственного интелекта и экспертных систем с илюстрациями на Бейсике.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Левин Р. и др.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1990

გვერდები/Pages:  239

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30323

ფასი/Price:  3р.

Пролог-язык програмирования будущего.

ენა: Russian

UDK: 681.3/28

სპეციალიზაცია/Field:  Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Пролог-язык програмирования будущего.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Доорс Дж. и др.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1990

გვერდები/Pages:  144

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30322

ფასი/Price:  1р.10к.