სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Персональные компютеры для научных работников.

ენა: Russian

UDK: 681.3/32

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Персональные компютеры для научных работников.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Чци Г.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1990

გვერდები/Pages:  271

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30332, 30331, 30330

ფასი/Price:  1р.50к.

Графические средства персонального компютера.

ენა: Russian

UDK: 681.3/27

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Графические средства персонального компютера.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Грайс Д.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  Мир

გვერდები/Pages:  376

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30362, 30363

ფასი/Price:  2р.30к.

Исскуство програмирования на языке Пролог.

ენა: Russian

UDK: 681.3/26

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Исскуство програмирования на языке Пролог.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Стерлинг Л., Шапиро Э.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1990

გვერდები/Pages:  235

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30361

ფასი/Price:  2р.70к.

Алгоритмы и структуры данных.

ენა: Russian

UDK: 681.3/25

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Алгоритмы и структуры данных.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Вирт Н.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  360

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30248

ფასი/Price:  1р.30к.

Руководство по программированию на языке модула-2.

ენა: Russian

UDK: 681.3/24

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Руководство по программированию на языке модула-2.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Кристиан К.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  463

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30236

ფასი/Price:  1р.80к.

Самоучитель програмирования на входном языке СЧБД.

ენა: Russian

UDK: 681.3/23

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Самоучитель програмирования на входном языке СЧБД.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Гринберг Ф., Гринберг Р. 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  453

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30245

ფასი/Price:  2р20к.

Создание графической документации в диалоге с ЭВМ.

ენა: Russian

UDK: 681.3/22

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Создание графической документации в диалоге с ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Ельшин Ю.М., Назаретова Н.А.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  144

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1462

ფასი/Price:  

Имитационное моделирование на ЭВМ.

ენა: Russian

UDK: 681.3/21

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Имитационное моделирование на ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Максимей И.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Радио и связь

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  232

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30126

ფასი/Price:  1р.10к.

Перспективы развития вычислительной техники. (кн.2).

ენა: Russian

UDK: 681.3/20

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Перспективы развития вычислительной техники. (кн.2).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Смирнова Ю.М.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  144

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1465

ფასი/Price:  45к.

Перспективы развития вычислительной техники.(кн.8).

ენა: Russian

UDK: 681.3/20

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Перспективы развития вычислительной техники. (кн.8).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Смирнова Ю.М.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  144

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30466

ფასი/Price:  45к.