სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Руководство по экспертным системам.

ენა: Russian

UDK: 681.3/19

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Руководство по экспертным системам.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Чотермен Д.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1989

გვერდები/Pages:  388

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30162

ფასი/Price:  2р.10к.

Информационная технология: Вопросы развития и применения.

ენა: Russian

UDK: 681.3/19

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Информационная технология: Вопросы развития и применения.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Приценко В.И., Паньшин Б.Н.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Киев

გამომცემელი/Publisher: Наукова думка 

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  272

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30001

ფასი/Price:  4р.10к.

Электронная вычислительная техника.

ენა: Russian

UDK: 681.3/18

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Электронная вычислительная техника.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Пржиялковского В.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Радио и связь

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  221

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30113

ფასი/Price:  1р.10к.

Архитектура и аппаратные средства мини - ЭВМ.СМ-1600

ენა: Russian

UDK: 681.3/17

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Архитектура и аппаратные средства мини - ЭВМ.СМ-1600

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Кичев Г.Г., Некрасов Л.П.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  440

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30016

ფასი/Price:  1р.

Диалоговый язык "Фокал". (Кн.4).

ენა: Russian

UDK: 681.3/17

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Диалоговый язык "Фокал". (Кн.4).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Абрамов В.А. и др.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  78

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1392, 1393, 1380, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1309,1386

ფასი/Price:  

Прикладное программное обеспечение.

ენა: Russian

UDK: 681.3/16

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Прикладное программное обеспечение.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Абрамов В.А., Дубрович В.С.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  96

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1315, 1316, 1317

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.5).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.5).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  143

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1326, 1349, 1355, 1345, 1338, 1335, 1349, 1330

 

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.4).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.4).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  159

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1326, 1349, 1355, 1345, 1338, 1335, 1349, 1330

 

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.3).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.3).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  128

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1326, 1349, 1355, 1345, 1338, 1335, 1349, 1330

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.2).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.2).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  127

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1326, 1349, 1355, 1345, 1338, 1335, 1349, 1330

ფასი/Price: