სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Вычислительные машины. (кн.1).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.1).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Высшая школа

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  159

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1326, 1349, 1355, 1345, 1338, 1335, 1349, 1330

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.8).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.8).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Средства общения

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  144

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1324, 1320, 1323, 1319, 1358, 1357, 1349, 1350

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.7).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.7).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Средства общения

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  159

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1324, 1320, 1323, 1319, 1358, 1357, 1349, 1350

ფასი/Price:  

Вычислительные машины. (кн.6).

ენა: Russian

UDK: 681.3/15

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислительные машины. (кн.6).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Средства общения

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  127

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  1324, 1320, 1323, 1319, 1358, 1357, 1349, 1350

ფასი/Price:  

Програмирование на языке Паскаль.

ენა: Russian

UDK: 681.3/14

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Програмирование на языке Паскаль.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Прайс Д.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  232

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29908

ფასი/Price:  85к.

Теоретические основы многокоодинатных систем измерения с применением микро ЭВМ.

ენა: Russian

UDK: 681.3/13

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Теоретические основы многокоодинатных систем измерения с применением микро ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Хохлов А.Ф.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  152

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29831

ფასი/Price:  45к.

ЭВМ в проектировании и производстве. (Вып 3).

ენა: Russian

UDK: 681.3/12

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: ЭВМ в проектировании и производстве. (Вып 3).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. общ. ред. Орловского Г.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Ленинград

გამომცემელი/Publisher: Машиностроение

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  397

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29835

ფასი/Price:  1р.70к.

ЭВМ массового применения.

ენა: Russian

UDK: 681.3/10

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: ЭВМ массового применения.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Отв. ред. Наумов Б.П.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Наука

წელი/Year:  1987

გვერდები/Pages:  272

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29620

ფასი/Price:  1р.40к.

СМ ЭВМ:Комплексирование и приминение.

ენა: Russian

UDK: 681.3/9

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: СМ ЭВМ:Комплексирование и приминение.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Прохорова Н.Л.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1986

გვერდები/Pages:  304

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29436

ფასი/Price:  1р.40к.

Вычислителная техника социалистических стран.

ენა: Russian

UDK: 681.3/8

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Вычислителная техника социалистических стран.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. общ. ред. Данильченко И.А. 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1986

გვერდები/Pages:  192

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29327

ფასი/Price:  90к.