სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Операционные системы реального времени для микро ЭВМ.

ენა: Russian

UDK: 681.3/6

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Операционные системы реального времени для микро ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1984

გვერდები/Pages:  136

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  28622

ფასი/Price:  1р.50к.

Национальные информационные ресурсы, проблемы промышленной эксплуатации.

ენა: Russian

UDK: 681.3/7

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Национальные информационные ресурсы, проблемы промышленной эксплуатации.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Громов Г.Р.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Наука

წელი/Year:  1984

გვერდები/Pages:  240

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  28765, 28764

ფასი/Price:  1р.40к.

Операционные системы микро ЭВМ.

ენა: Russian

UDK: 681.3/5

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Операционные системы микро ЭВМ.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Дамке М.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Финансы и статистика

წელი/Year:  1985

გვერდები/Pages:  152

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  29201, 29202

ფასი/Price:  65к.

Проектирование структур баз данных. (Кн.1).

UDK: 681.3

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Проектирование структур баз данных. (Кн.1).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Тиори Т., Фрай Дж.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Мир

წელი/Year:  1985

გვერდები/Pages:  288

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  28997, 29081

ფასი/Price:  1р.60к.

Прикладное програмное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ. (Вып.10).

UDK: 681.3/3

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Прикладное програмное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ. (Вып.10).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  126

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  28946, 29920, 29333, 29332

ფასი/Price:  1р.75к.

Прикладное програмное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ. (Вып.9).

UDK: 681.3/3

სპეციალიზაცია/Field: Вычислительная техника. Машины и устройства для обработки данных.Электронные вычислительные машины.

სათაური/Title: Прикладное програмное обеспечение единой системы ЭВМ и системы мини-ЭВМ. (Вып.9).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  130

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  28946, 29920, 29333, 29332

ფასი/Price:  1р.75к.

Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы. (Изд-е 3-е).

UDK: 681.20(075)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы. (Изд-е 3-е).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Шерман М.Я., Топерверх Н.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Металлургия

წელი/Year:  1966

გვერდები/Pages:  456

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22805

ფასი/Price:  1р.8к.

Ремонт и поверка первичных контрольно-измерительных приборов.

UDK: 681.2.089.6(083)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Ремонт и поверка первичных контрольно-измерительных приборов.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Борозняк И.Г., Юров П.И.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1988

გვერდები/Pages:  

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  30024, 30122

ფასი/Price:  1р.20к.

Первые промышленные партии, приборной продукции.

UDK: 681.2(085.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Первые промышленные партии, приборной продукции.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: ЦНИИТЕИ

წელი/Year:  1976

გვერდები/Pages:  184

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  26834

ფასი/Price:  53к.

Термические константы. (Вып.6.ч.1).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.6.ч.1).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1971

გვერდები/Pages:  482

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22333, 22334, 23368, 23369, 24488, 24489, 24490, 24491, 24859, 24860, 25404, 25405, 25629, 25630

ფასი/Price:  2р.32к.