სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Термические константы. (Вып.4.ч.2).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.4.ч.2).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1971

გვერდები/Pages:  482

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22333, 22334, 23368, 23369, 24488, 24489, 24490, 24491, 24859, 24860, 25404, 25405, 25629, 25630

ფასი/Price:  2р.32к.

Термические константы. (Вып.4.ч.1).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.4.ч.1).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1970

გვერდები/Pages:  510

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22333, 22334, 23368, 23369, 24488, 24489, 24490, 24491, 24859, 24860, 25404, 25405, 25629, 25630

ფასი/Price:  2р.26к.

Термические константы. (Вып.3.)

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.3.)

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1968

გვერდები/Pages:  223

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22333, 22334, 23368, 23369, 24488, 24489, 24490, 24491, 24859, 24860, 25404, 25405, 25629, 25630

ფასი/Price:  1р.21к.

 

Термические константы. (Вып.2.)

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.2.)

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1986

გვერდები/Pages:  96

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  22333, 22334, 23368, 23369, 24488, 24489, 24490, 24491, 24859, 24860, 25404, 25405, 25629, 25630

ფასი/Price:  52к.

Термические константы. (Вып.10. ч.3.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.10. ч.3.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1982

გვერდები/Pages:  636

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  2р.67к.

Термические константы. (Вып.10. ч.2.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.10. ч.2.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1981

გვერდები/Pages:  445

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  2р.36к.

Термические константы. (Вып.10. ч.1.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.10. ч.1.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1981

გვერდები/Pages:  299

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  2р.36к.

Термические константы. (Вып.9. ч.1.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.9. ч.1.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1978

გვერდები/Pages:  577

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  1р.79к.

Термические константы. (Вып.8. ч.2.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.8. ч.2.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1978

გვერდები/Pages:  536

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  1р.79к.

Термические константы. (Вып.8. ч.1.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.8. ч.1.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1978

გვერდები/Pages:  536

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  1р.24к.