სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Термические константы. (Вып.7. ч.2.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.7. ч.2.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1974

გვერდები/Pages:  428

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  1р.24к.

Термические константы. (Вып.7. ч.1.).

UDK: 681.2(083.5)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Термические константы. (Вып.7. ч.1.).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: 

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1974

გვერდები/Pages:  344

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  25060, 25061, 25942, 25943, 26941, 26942, 27015, 27016, 27796, 27812, 27883, 27884

ფასი/Price:  1р.24к.

Приборы для измерения температуры.

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборы для измерения температуры.  

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. общ. ред. Говрилова А.Н.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машгиз

წელი/Year:  1965

გვერდები/Pages:  180

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21895

ფასი/Price:  3р.35к. 

Приборостроение и средства автоматики. (т.1).

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборостроение и средства автоматики. (т.1). 

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. общ. ред. Говрилова А.Н.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Машгиз

წელი/Year:  1963

გვერდები/Pages:  596

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21078, 21869

ფასი/Price:  3р.35к.

Приборостроение и средства автоматики. (т.2). (Кн.1).

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборостроение и средства автоматики. (т.2). (Кн.1).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Сыроватченко П.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1964

გვერდები/Pages:  596

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21570

ფასი/Price:  3р.35к.

Приборостроение и средства автоматики. (т.2).

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборостроение и средства автоматики. (т.2).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Сыроватченко П.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1964

გვერდები/Pages:  600

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21571, 21572

ფასი/Price:  3р.35к.

Приборостроение и средства автоматики. (т.3).

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборостроение и средства автоматики. (т.3).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Сыроватченко П.В.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1964

გვერდები/Pages:  392

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21879, 21926

ფასი/Price:  3р.85к.

Приборостроение и средства автоматики. (т.4).

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/7

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Приборостроение и средства автоматики. (т.4).

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Под. ред. Раковского М.Е.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: 

გამომცემელი/Publisher: 

წელი/Year:  1965

გვერდები/Pages:  716

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  21879, 21926

ფასი/Price:  3р.85к.

Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам.

ენა: Russian

UDK: 681.2(083)/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Шкурин Г.П.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Военно-морское изд

წელი/Year:  1950

გვერდები/Pages:  511

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  7731, 20124

ფასი/Price:  16р.

Основы метрологии и теории точности измерительных устройств.

ენა: Russian

UDK: 681.2/075/1

სპეციალიზაცია/Field: Приборостроение. Измерительная техника. Весы.

სათაური/Title: Основы метрологии и теории точности измерительных устройств.

პარალელური სათაური/Secondary title: 

ავტორი/Author: Коротков В.П., Тайц Б.А.

ენა/Language: русский

ცნობა გამოცემაზე/Note about the edition: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი/City: Москва

გამომცემელი/Publisher: Изд стандартов

წელი/Year:  1978

გვერდები/Pages:  352

საინვენტარო ნომერი/Inventory number:  27175

ფასი/Price:  95к.