სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სალომე გვაზავა
უფროსი ინჟინერი
s.gvazava@bk.ru

დაბადების თარიღი

03.02.1994

განათლება

2012 - 2016 წწ.ბაკალავრიატი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჯინერია, 

სამუშაო გამოცდილება

  • 2019 წლის ინვნისიდან დღემდე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსსტც „დელტა“, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კოროზიის კვლევითი ლაბორატორია, უფროსი ინჟინერი.
  • 2017 - 2019 წლის ინვნისამდე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსსტც „დელტა“, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. კოროზიის კვლევითი ლაბორატორია, ინჟინერი.
  • 2014 - 2016 წლის აგვოსტომდე.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. კომპოზიციური მასალების და ბიონანოპოლიმერების კატედრა. ლაბორატნი. 
  • 2016 - 2017 წლის იანვრამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრალური მეცნიერებისა და ბიოსისტემების მართვის დეპარტამენტი. 

სამეცნიერო ინტერესები

ორგანული, ქიმია, არაორგანული ქიმია, ელექტროქიმია, მასალათმცოდნეობა, სასურსათო

ნაშრომები, პუბლიკაციები

1. M. Mikaberidze, D. Ramazashvili, S. Gvazava, V. Tediashvili, G. Tavadze,V.Tsintsadze, R. Bagrationi, A. Chkhikvadze, O. Gurushidze.
Corrosion resistance of steel MIILUX -500 in salt spray chamber and subtropical climate of the atmosphere, Modern technologies and methods of inorganic materials and science, 2020– In print;
2. M. Mikaberidze, Z.Melashvili, V. Tediashvili, S. Gvazava, D. Ramazashvili, N.kvataia. Electrochemical Investigations of TiB0.6 Alloys Obtained by SHS-electric Rolling Method, Modern technologies and methods of inorganic materials and science, 2020 – In print.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

1. რ.ტაბიძე, ნ.ხიდაშელი, გ.თავაძე, გ.გორდეზიანი, ა.გაჩეჩილაძე, ს.გვაზავა „ეკოლოგიური უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით უსპილენძო, ახალი, მაღალმტკიცე ბეინიტური თუჯის შემუშავება“ თეზისები პროფ.ვ.ერისთავის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციისა: „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. თბილისი 2019.
2. M. Mikaberidze, S. Gvazava, D. Ramazashvili ,V. Tediashvili, Nanocrystalline and amorphous Ti-Zr based alloys for hardening of medical tools
3rd Innovative Technologies in metallurgy and materials sciece. საერთთაშორისო სიმპოზიუმი, თმს- სინთეზი. 16-17 July 2018 თბილისი.